image1

Waarom is recyclen nodig?


Recyclen is geen keuze, het is noodzaak. Schaarste van grondstoffen is immers al jarenlang een groeiend probleem. De voorraad olie, gas, mineralen en metalen krimpt zo snel, dat het onzeker is hoeveel we er de komende jaren nog van uit de aarde kunnen halen. Recycling is een van de oplossingen.

Schaarste neemt toe

De grondstoffen die we gebruiken in onze moderne samenleving zijn niet onuitputtelijk. Sommige materialen zijn wereldwijd schaars: mineralen en metalen, waaronder fluoriet, grafiet, kobalt, magnesium, talk, silica, veldspaat en wolfraam. Deze stoffen worden gebruikt voor uiteenlopende producten: van televisies tot koplampen, plastic flessen en serviesgoed.

Andere grondstoffen zijn plaatselijk schaars: zo gebruikt Europa per jaar drie miljard ton minerale aggregaten (vermalen steen, zand en grind) om asfalt te produceren. Maar deze grondstoffen zijn lokaal onvoldoende beschikbaar.

Schaarste is een ingewikkeld probleem waarvoor verschillende oplossingen nodig zijn. Maar iedereen is het erover eens dat recycling een zeer belangrijke bijdrage levert. Om materiaalschaarste terug te dringen is het belangrijk dat we efficiënt omgaan met materialen, dat we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en dat we meer recyclen. Recyclen zorgt ervoor dat de mens minder primaire grondstoffen gebruikt. Hoe meer recycling, hoe minder primaire grondstoffen er verloren gaan.

Wat kunt u doen?

Grondstoffen opnieuw gebruiken is broodnodig. En ook u kunt eraan meehelpen! Niet alleen door vlakglasafval te verzamelen en in te leveren; naast glas kunnen bijvoorbeeld ook papier en plastic verwerkt worden tot nieuwe producten. Denk ook aan het inzamelen van metalen, batterijen en elektronica. Alles wat gescheiden ingezameld kan worden, is de moeite van het inzamelen waard.

Wat doet de glasindustrie?

Ook de Nederlandse glasindustrie draagt haar steentje bij. In de Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie presenteert zij de visie van de sector om in 2030 niet alleen tot de schoonste en meest energie-efficiënte ter wereld te blijven behoren, maar ook een levensvatbare, rendabele sector voor Nederland te zijn. In het kader van deze Routekaart is een film gemaakt waarin helder uiteengezet wordt welke stappen de glaswereld de komende jaren zet om de branche verder te verduurzamen.

Recyclen werkt!

Recyclen past uitstekend binnen de circulaire economie  en de cradle-to-cradlefilosofie.