image1

Recyclingbijdrage voor producenten/importeurs


Brengt u als producent en/of importeur isolatieglas op de Nederlandse markt? Dan bent u, als er een algemeen verbindend verklaring is, verplicht om financieel bij te dragen en deel te nemen aan het recyclesysteem. U betaalt de zogeheten recyclingbijdrage (voorheen verwijderingsbijdrage). Vanaf 1 oktober 2018 is dit een bedrag van € 0,30 per vierkante meter isolatieglas. Tot en met 30 september 2018 was dit € 0,40. Vlakglas Recycling Nederland gebruikt deze bijdrage om vlakglasafval in te zamelen en te recyclen. Wilt u weten hoeveel vierkante meter recyclingbijdrage jaarlijks afgedragen wordt? Klik hier.

Wettelijk verplichte bijdrage

Alle producenten en/of importeurs van isolatieglas zijn verplicht om de recyclingbijdrage te betalen. De algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2027. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de overeenkomst over de recyclingbijdrage van vlakglas algemeen verbindend verklaard. Dit Besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, 35215, 30 december 2022.

Vrijwillig deelnemen?

Om het systeem te ondersteunen kunt u vrijwillig deelnemen. Door de Aansluitingsovereenkomst in te vullen gaat u accoord met de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas.

Moet u betalen?
Wilt u weten of u de recyclingbijdrage moet betalen? Kijk dan in het stroomschema om te zien of u onder de afdrachtplicht valt.

Hoe betalen?

U betaalt de recyclingbijdrage aan Vlakglas Recycling Nederland. De bijdrage wordt door Fonds Vlakglas Recycling Nederland geïnd.

Wie zijn betrokken bij de recyclingbijdrage?