image1

CO2-barometer en certificaat


Glas is, met uitzondering van glaswol, 100% recyclebaar. Glas hergebruiken spaart het milieu. Normaal gesproken worden zand en soda gebruikt om glas te produceren. Door recycling zijn er minder grondstoffen nodig en kan door de inzet van scherven de temperatuur in de smeltoven aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor wordt er veel energie bespaard én vermindert de CO2-uitstoot.

Hoeveel draagt u bij aan een beter milieu?

Wilt u weten wat uw concrete bijdrage is aan een beter milieu is? Vul hieronder het tonnage vlakglas dat u hebt ingezameld. U ziet dan meteen hoeveel CO2 u daarmee bespaard hebt (vergeleken met het afvoeren van glas als bouw- en sloopafval). Deze cijfers hebben alleen betrekking op de inzameling door Vlakglas Recycling Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. Vlakglas Recycling Nederland heeft een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een bedrijf verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo een bijdrage levert aan de circulaire economie. Een voorbeeld is het CO2-certificaat; zamelt u bijvoorbeeld 10 ton vlakglasafval in, dan verlaagt dit de CO2-druk met 1.160 kilo. Het certificaat is hiervan een bevestiging. Elk inzamelpunt dat toegang heeft tot MijnVRN kan een certificaat downloaden.

Wist u dat....


Onderstaande tabel geeft de berekende CO2-equivalenten op basis van 1 ton ingezameld vlakglasafval. De tabel laat zien dat er netto sprake is van een besparing van 116 kg CO2-equivalenten per ton ingezameld vlakglasafval.

 

kg CO2-equivalenten

CO2 toevoeging door inzameling en transport naar twee vlakglasafval verwerkers

75

CO2 uitsparing door productie van scherven

-23

CO2 toevoeging door transport van scherven naar drie verschillende herverwerkers

37

CO2 uitsparing door inzet van scherven als vervanging van grondstoffen door drie herverwerkers

-205

Totaal

-116

Disclaimer

De resultaten van de CObarometer zijn met veel zorg berekend en zijn tot stand gekomen in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. De CO2-kentallen zijn gebaseerd op een in opdracht van Vlakglas Recycling Nederland door TNO uitgevoerde studie naar de recycling van vlakglas. De gepresenteerde resultaten geven, binnen de randvoorwaarden van de genoemde studie, een indicatie van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem voor meer informatie contact op met Vlakglas Recycling Nederland, telefoonnummer 088-567 88 20.