image1

Resultaten


Een mijlpaal bereikt....

Het idee om vlakglas in te zamelen en te recyclen is eerst in de praktijk getoetst. In 2000 startte een proef in de noordelijke provincies. In tien maanden tijd werd bijna 1.800 ton vlakglasafval ingezameld. De schatting was dat een landelijk project jaarlijks 31.000 ton vlakglasafval zou opleveren. In het officiële startjaar 2003 werd al bijna 38.000 ton ingezameld. Deze hoeveelheid is in de loop der jaren steeds verder toegenomen. 2021 is een topjaar geworden: de hoeveelheid vlakglas die we toen hebben ingezameld bedraagt bijna 91.000 ton! December 2016 hebben we de mijlpaal van 1.000.000.000 kilo vlakglas bereikt. Hiermee is er zo'n 116.000.000 kg CO2 bespaard! Wilt u weten wat uw bijdrage is? Vul de CO2-barometer in. 

Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Glas is 100 procent herbruikbaar.
En zo wordt vlakglas steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol.
Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt dan ook goed bij aan de circulaire economie.

2000 1.793 2004 54.572 2008 73.597 2012 85.590 2016 72.288 2020 87.471 2024 26.901 
2001 2.735 2005 61.068 2009 82.490 2013 74.796 2017 71.271 2021 90.890 *Totaal 1.610.518
2002 3.359 2006 65.652 2010 86.858 2014 69.456 2018 73.637 2022 89.046    
2003 37.830 2007 74.057 2011 89.151 2015 69.998 2019 80.178 2023 85.834    

*tot en met april 2024, weergegeven in tonnen.

Het succes van vlakglasrecycling is vooral te danken aan de inzet van alle betrokkenen; de vlakglasproducenten en importeurs die bijdragen aan de financiering, de bedrijven en organisaties met wie we samenwerken en iedereen die vlakglas inlevert bij de inzamelpunten of via de projecten.

Inzamelingsresultaten vlakglas

In de onderstaande tabel ziet u een totaaloverzicht van de afgeronde inzamelingsresultaten per maand in tonnen.
In de zomermaanden zijn de cijfers wat lager: dit heeft te maken met de vakantieperiode. 

Maand

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

Januari

5.941 6.355 5.844 6.300 6.900 5.800 5.700 5.100 4.900

4.700

5.900

6.000 

7.000

Februari

6.695 6.547 6.712 6.100 6.600 6.000 5.700 5.500 5.100 5.000

5.400

5.400 

6.800

Maart

7.221 8.278 8.372 8.800 7.700 6.300  6.400 6.300 5.900  6.100

5.700

6.400 

7.400

April

7045 6.079 6.936 7.800 6.600 7.600  6.100 5.300 5.800 5.800

5.800

5.800 

6.700

Mei

  7.758 7.795 7.200 6.700 7.500 6.600  6.300 5.800  5.000

 6.200

6.500 

7.900

Juni

  7.950 8.266 9.100 8.000  6.400 6.700 6.800 7.100 7.200

5.600

6.200 

7.800

Juli

  7.612 7.699 8.100 7.700 7.500 6.900 6.500 6.600  6.500

5.800

6.300 

7.100

Augustus

  5.153 5.674 5.300 5.000 5.100 4.200 4.300 4.400 4.200

4.100

4.800 

5.500

September

  6.659 8.004 8.000 8.600  6.900  6.000 6.000 6.600 6.700

6.300

6.800 

7.300

Oktober

  8.041 7.643 8.000 8.500 7.400 7.100  7.100 6.900  6.800 6.700 7.600   8.400

November

  8.846 9.288 8.300 7.700 7.400 7.100 6.700  7.400 6.400 6.900 6.800   7.900

December

  6.556 6.813 7.900 7.500 6.400 5.100 5.400 5.800 5.600 5.000 6.200  5.800

Totaal

26.901

85.834

89.046 

90.900

87.500

80.200

73.600 71.300 72.300

70.000

69.400

74.800

85.600