image1

Nieuws


24-01-2020 Tonnage week 1 en 2
In week 1 en 2 is er respectievelijk 163,75 en 1.555,46 ton vlakglas ingezameld; samen goed voor een CO2-besparing van 199.428 kilo! Kijk eens op onze CO2-barometer wat uw bijdrage is.

22-01-2020 Wie lust er taart
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat Glashandel P.B. Emmery B.V. uit Barendrecht.

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons topjaar 2011 was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton. In 2019 zaten we daar onder, maar er werd toch 80.177.913 kilo vlakglas ingezameld en aangeboden om te recyclen.

Naar aanleiding van de door Vlakglas Recycling Nederland uitgebrachte Tender voor het verwerken van vlakglasscherven tot en met 31 december 2021 zijn er contracten gesloten met Maltha Glasrecyclage België BVBA (Lommel), Minerale NV (Charleroi) en Saint Gobain Glass Franche (Aniche).

Het Nationaal Recycling Congres 2020 wordt gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. Deze datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving. Vlakglas Recycling Nederland is hierbij aanwezig.


Terug naar vorige pagina.