image1

Cradle to cradle


Met het vlakglasafval dat u inlevert, kan nieuw glas gemaakt worden. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. Ons uitgangspunt is de cradle-to-cradlefilosofie: het materiaal wordt na gebruik volledig opnieuw gebruikt in een ander product.

Wat is cradle to cradle?

Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is 'van wieg tot wieg'. Met andere woorden: er is geen levenscyclus 'van de wieg tot het graf', maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

Wat is het verschil met recycling?

De cradle-to-cradlefilosofie gaat verder dan 'alleen maar' recyclen. Want bij recyclen van producten ontstaat vaak onbruikbaar restafval of neemt de kwaliteit van het hergebruikte materiaal af. Zo gaan materialen voorgoed verloren. Bij productie en hergebruik volgens het cradle-to-cradleprincipe is het doel: 100 procent hergebruik. Producten worden ontworpen en geproduceerd met het oog op de herbruikbaarheid.

Hoe werkt cradle to cradle in de praktijk?

Ontwerpen en produceren volgens de cradle-to-cradlegedachte: wat betekent dat in de praktijk? Mogelijkheden zijn:

Zo ontstaat een kringloop die we waste equals food noemen: afval is voedsel. Om die kringloop te laten werken, moeten we biologische voedingsstoffen en technische voedingsstoffen (zoals metalen en plastics) goed kunnen scheiden.

Cradle to cradle en vlakglas: een goede match

Bij het recyclen van vlakglas is werken volgens de cradle-to-cradlegedachte goed haalbaar. Dat heeft drie redenen:

Waar komt de term cradle to cradle vandaan?

De term cradle to cradle is geïntroduceerd in het boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) van William McDonough en Michael Braungart (vertaald in het Nederlands als Cradle to cradle, Afval = voedsel). Hun visie op duurzaamheid: de huidige generatie moet voorzien in haar eigen behoeften, maar beperkt de mogelijkheden van volgende generaties niet. Integendeel, het is juist de bedoeling om de volgende generaties van méér mogelijkheden te voorzien.

Wilt u meer weten over cradle to cradle? Kijk eens op www.cradletocradle.nl. Via deze website kunt u veel meer informatie vinden over deze filosofie.