image1

Productie van verpakkingsglas


Glas voor verpakkingen, zoals potten en flessen, heet holglas. De verpakkingsglasovens in Nederland produceren drie kleuren holglas: groen, wit en bruin.

De grondstoffen

Holglas wordt gemaakt door zand (SiO2) te smelten bij een temperatuur van 1.730 graden Celsius. Om deze hoge smelttemperatuur te verlagen tot 1.300 graden, voegt men soda toe. Soda verlaagt ook de viscositeit (de 'stroperigheid'). Daardoor wordt het glas beter te vewerken. Aan zand en soda wordt ook kalk toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat het glas niet oplost in water. Tot slot wordt een aluminiumhoudende zandsoort toegevoegd wat het glas chemisch resistent maakt tegen invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld wijn.

De productie

In de oven ontstaat vloeibaar glas. Dit vloeibare glas wordt door smalle, vuurvaste kanalen gevoerd. De glaslinten die zo ontstaan, worden tot druppels geknipt en naar de vormingsmachines geleid.

Door de vorm van een fles of pot is het niet mogelijk deze in één stap te maken, de vorm is namelijk niet lossend. Daarom wordt er eerst een gat gemaakt in de glasdruppel. Daarna kan met behulp van perslucht de uiteindelijke fles geblazen worden. Elke flessen- of pottenmachine kent dan ook een zogeheten 'voorvorm', waarin de fles zijn voorlopige model krijgt, en een 'navorm' voor de definitieve modellering.

Drie productieprocessen

Voor de productie van potten en flessen bestaan drie verschillende processen:

In het eerste geval blaast de producent het glas zowel in de voor- als in de navorm uit tot de uiteindelijke vorm en het uiteindelijke volume. Bij de beide andere processen gebruikt de producent in de eerste fase een zogeheten persstempel. Dit is een metalen staaf die het vloeibare glas als het ware in de vorm perst.

De laatste stappen

Als de fles gevormd is, wordt het glas afgekoeld. Daarna krijgen de producten een polyethyleen coating, zodat ze minder stroef worden en makkelijker te hanteren bij verpakking en transport. De coating zorgt er eveneens voor dat het glas krasvrij en daarmee sterker blijft. Vervolgens controleert de producent de producten op vorm, scheurtjes, afmetingen en glasdikte. Dit gebeurt onder andere door middel van camera's. Een klein gedeelte van de producten ondergaat een nabewerking. Ze krijgen bijvoorbeeld van een kunststof etiket, worden geëtst of gedecoreerd.

Vlakglasscherven als grondstof

Bij de productie van glasgebruikt de Nederlandse verpakkingsglasindustrie al het verpakkingsglas dat in ons land gerecycled wordt. Als aanvulling daarop gebruikt zij ook vlakglasscherven. Voor zowel de productie van groenglas,  bruinglas en witglas kunnen vlakglasscherven worden gebruikt. Dit gebeurt tot ongeveer 20 procent van het totale gewicht van grondstoffen.

Wilt u meer weten over de productie van holglas, kijk eens op de website van O-I, marktleider op het gebied van glazen verpakkingen. Of bekijk de film over de productie van verpakkingsglas.