image1

Nieuws


13-01-2017 Zichtbaar circulair

Als stichting hecht Vlakglas Recycling Nederland veel waarde aan het milieu. Wij werken er bijvoorbeeld al jarenlang hard aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo gebruiken we steeds vaker schepen in plaats van vrachtwagens om vlakglasafval te vervoeren. En voor transport dat nog wel over de weg plaatsvindt, zetten we grotere vrachtwagens in met meer laadcapaciteit. Daarnaast adviseren wij onze inzamelpunten onder andere over het juiste type container, een goede vulgraad, veiligheid en kwaliteit.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. Om onze inzamelpunten beter van dienst te kunnen zijn, hebben we een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een bedrijf verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval.
ORCIV
ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN.
Middels een ORCIV certificaat kan een
openbaar inzamelpunt van Vlakglas Recycling Nederland aantonen dat het participeert in het duurzame afvalbeheersysteem van Vlakglas Recycling Nederland en dat het goed bezig is met (vlakglas)afvalbeheer. Wij willen hiermee garanderen dat een gecertificeerd inzamelpunt ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit inzamelpunt het aangeleverde vlakglasafval veilig storten en de kwaliteit van het vlakglasafval voldoet aan de gestelde normen.
Uitbreiding Extranet

Om onze inzamelpunten beter te kunnen informeren is Extranet uitgebreid. Extranet is een afgesloten deel op onze website. Bedrijven kunnen er onder andere een wissel of afvoer van de container of kooiaapbak aanvragen. Maar bijvoorbeeld ook inzien wat het tonnage ingezameld vlakglas in een bepaalde periode is en of de vulgraad van de container goed is. Daarnaast kan de CO2-reductie over een bepaalde periode opgevraagd worden.
Tijdelijke projecten kunnen via Extranet wel wisselingen en afvoeren doorgeven, maar (nog) geen inzamelresultaten opvragen.

Vulgraad

Vanaf nu ziet een inzamelpunt op het aangevraagde inzamelingsoverzicht, naast het ingezameld tonnage, een gekleurd gezichtje. Dit gezichtje geeft de vulgraad weer. Is deze groen, dan is de vulgraad van de container prima. Een oranje gezichtje betekent dat de vulgraad beter kan. Krijgt de lading echter een rood gezichtje, dan is de vulgraad te laag en vragen wij u toe te zien op een juiste belading.


Een optimale vulgraad draagt bij aan een beter milieu. Een te volle container mag en kan niet vervoerd worden waardoor de transporteur nog een keertje terug moet komen. Een te lege container betekent vaker rijden dan noodzakelijk. Beiden leveren onnodig transport op en dus een belasting voor het milieu.

CO2-certificaat
Inzamelpunten kunnen eveneens via Extranet een certificaat downloaden met het ingezamelde tonnage en de bijbehorende CO2-besparing. Hiermee kan een bedrijf aantonen dat het een concrete bijdrage levert aan een beter milieu.

Hebt u geen toegang tot Extranet of wilt u geen certificaat, maar wel voor een bepaald tonnage weten wat uw concrete bijdrage is aan een beter milieu? Vul bij de CO2-barometer het tonnage vlakglas in dat u hebt ingezameld. U ziet dan meteen hoeveel CO2 u daarmee bespaard hebt (vergeleken met het afvoeren van glas als bouw- en sloopafval).

In samenwerking met onderzoeksbureau TNO zijn deze CO2-resultaten met veel zorg berekend. De CO2-kentallen zijn gebaseerd op een in onze opdracht door TNO uitgevoerde studie naar de recycling van vlakglas. Deze resultaten geven, binnen de randvoorwaarden van de genoemde studie, een indicatie van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

APP wisselen en afvoeren containers
Vlakglas Recycling Nederland heeft naast Extranet een APP voor het wisselen en afvoeren van containers via de smartphone of tablet. De APP is bedoeld voor onze inzamelpunten, huurders, milieuparken en grote tijdelijke projecten. U logt in met dezelfde gegevens als voor Extranet en vraagt de wissel of afvoer aan. De melding wordt direct verzonden naar de transportplanning.

De APP is gratis beschikbaar voor iPhone en Android-toestellen in de App-Store of Play-Store onder de naam "VRN Extranet". Heeft u geen inlog gegevens? Vraag ze aan via info@vlakglasrecycling.nl