image1

Informatie voor inzamelpunten


Informatie en richtlijnen voor inzamelpunten: welk vlakglasafval mag u wel en niet accepteren, hoe kunt u het glas veilig inzamelen en transporteren?

Wat mag in de vlakglasbak?

Schoon vlakglasafval is erg belangrijk. Alleen van schoon glas kan nieuw glas worden gemaakt. Vervuiling zorgt ervoor dat het moeilijker is het glas schoon te maken en kan leiden tot onbruikbaar glasafval. Het recycleproces van vlakglas begint daarom al bij de inzamelpunten. Hoe schoner het vlakglas, hoe beter het kan worden gerecycled. Kijk wat wel en niet in de vlakglasbak mag.

Veilig en optimaal inzamelen

Glas is gevaarlijk, zeker voor inzamelpuntbezoekers die zelf niet dagelijks met glas werken. Het is een scherp en zwaar product. Alle inzamelpunten moeten op hun terrein daarom de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Het is ook erg belangrijk altijd de aandacht bij het werk te houden en te werken volgens de instructies.

Is uw container of kooiaapbak vol?

U kunt een aanvraag doen via MijnVRN of telefonisch via Vlakglas Recycling Nederland 088 -567 88 20. Bel niet met (een regiokantoor van) Renewi Nederland BV.
We wisselen of voeren containers (18m3) op aanvraag af.  Er gaan maximaal drie werkdagen voorbij tussen aanvraag en uitvoering.
Kooiaapbakken (2m3) wisselen of voeren we op aanvraag af, via een vaste route. Er gaan minimaal twee werkdagen voorbij tussen aanvraag en uitvoering.
Let op: een landelijke feestdag is geen werkdag! Geef ook de vakantiesluiting door, of een onbereikbare container om problemen te voorkomen.

MijnVRN

MijnVRN is een afgesloten deel op de website speciaal voor inzamelpunten. Met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord, die u via ons kunt aanvragen, krijgt u toegang tot MijnVRN. Via MijnVRN kunt u onder andere uw wissseling of afvoer van de container of kooiaapbak aanvragen, maar ook bijvoorbeeld zien wat uw tonnage ingezameld vlakglas in een bepaalde periode is of uw CO2-reductie opvragen.

Wijzingingen? Vakantiesluiting? Geef het door

Verhuist u met uw bedrijf? Verandert uw postadres? Of wijzigt u uw bedrijfsnaam? Is uw bedrijf gesloten? Vergeet dan niet om dit aan ons door te geven. Wij merken namelijk nog steeds dat dit soort wijzigingen niet altijd doorkomen. De gevolgen kunnen echter vervelend zijn: uw post komt niet aan, uw contract staat op een verkeerde naam of we kunnen uw containers niet op de gewenste dag verhuizen of wisselen. Als u wijzigingen op tijd aan ons doorgeeft, voorkomt u dit soort ongemakken.

Hoe transporteren

Nadat u een melding hebt gedaan om een container aan- of af te melden, komt er een chauffeur langs om de wisseling uit te voeren. Voordat de transporteur een lading vlakglas meeneemt, doorloopt de chauffeur een procedure die bestaat uit drie stappen: controle, laden en registratie.

Handboek

Vlakglas Recycling Nederland heeft speciaal voor inzamelpunten een handboek samengesteld. Hierin kunt u alle relevante informatie vinden over het inzamelen van vlakglas via ons. Download het handboek en de andere nuttige informatie over het inzamelen van vlakglas.

ORCIV: Vlakglas Recycling certificeert inzamelpunten

U zult zich wel afvragen; wat is ORCIV? ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN. Wij willen met deze certificatieregeling garanderen dat een gecertificeerd inzamelpunt ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit inzamelpunt het aangeleverde vlakglasafval veilig storten en dat de kwaliteit van het aangeleverde vlakglasafval voldoet aan gestelde normen.

Cursus Acceptant vlakglasafval

Zamelt u vlakglas via ons in? Wilt u weten hoe u dit goed én op een veilige manier kunt doen? Geef u op de cursus Acceptant vlakglasafval. De cursus is gratis voor onze inzamelpunten.
De cursus wordt op locatie bij Vlakglas Recycling Nederland te Zoetermeer gegeven. In de agenda kunt u de komende cursusdata vinden.
Wilt u dat wij de cursus op lokatie geven? Dat kan ook. U kunt zich als bedrijf inschrijven (minimaal zes deelnemers).
Daarnaast hebben we de mogelijkheid om de cursus online te volgen.