image1

Nieuwsarchief


12-04-2022 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In januari was dat HVC Grondstoffen NV, ABS Hoorn.

In maart hebben we 8.359 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 969.644 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al bijna 1,43 miljoen ton hebben ingezameld?

We hebben een nieuw inzamelpunt in Emmen, Sanders Schilderwerken B.V. Jacob le Mairestraat 263

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Zo ook in oorlogsmuseum Overloon. In 2017 liet het museum al zonnepanelen plaatsen en in 2020 zijn alle TL lampen in het grootste deel van het museum vervangen door Led verlichting. In het kader van recycling en duurzaamheid heeft het museum ook samengewerkt met Vlakglas Recycling Nederland

In februari hebben we 6.621 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 768.036 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,42 miljoen ton hebben ingezameld?

Samen met Coolrec BV en een vlakglasfabrikant, heeft Vlakglas Recycling Nederland een volgende stap gezet in circulair vlakglas. De grootste hoeveelheid vlakglas kom je tegen in de gevels van gebouwen, zoals ramen. Maar ook binnen gebouwen kom je vaak vlakglas tegen, denk aan het legplankje in de koelkast. In 2021 heeft de vlakglasfabriek meerdere testen uitgevoerd met dit glas. De resultaten waren positief. Dit betekent dat vanaf 2022 al het glas dat door Coolrec uit koelkasten wordt verwijderd en aan ons wordt geleverd, gebruikt kan worden voor de productie van nieuw vlakglas. Dus 100% circulair.

Vlakglas Recycling Nederland reikt Award 2021 uit. De grote winnaar is de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD), Milieustraat Schouwen-Duiveland, Zierikzee. De 2e prijs is voor Gemeente Midden-Drenthe, milieustraat Beilen. En de 3e prijs gaat naar RWM afval & reiniging, milieustraat Stein.

De Week van de AfvalHelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Medewerkers uit deze branche zijn essentieel voor het draaiende houden van de Nederlandse samenleving. Onder een AfvalHeld verstaan wij iedereen die zich dagelijks in de praktijk inzet in de gehele afvalketen; ook de mensen van en rondom Vlakglas Recycling Nederland.

We hebben er vanaf volgende week een nieuw inzamelpunt bij in Brakel: RV Glasservice.

Vlakglas Recycling Nederland reikt Award 2021 uit. De drie inzamelpunten met de beste vulgraad in 2021 worden beloond met een schitterende glazen award. De grote winnaar is de Nederlandse Glasindustrie BV, Schiedam. De 2e prijs is voor Stylish Glass Van Veggel BV, Waalwijk. En de 3e prijs gaat naar Allglas Veldman bv, Enschede.

GlasKeur is een keurmerk, speciaal bedoeld voor de gehele glasbranche. Alle glasbedrijven (zowel leden als niet-leden) kunnen het keurmerk halen. Met GlasKeur maakt Bouwend Nederland Vakgroep GLAS de aansluiting met de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. GlasKeur gaat verder dan het Bouwbesluit, bijvoorbeeld de NEN3569 wordt door de houders van het GlasKeur standaard toegepast.

Alle elektronische producten, ook glas met elektronica, moeten voldoen aan de WEEE-wetgeving. De stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Vlakglas Recycling Nederland heeft een afspraak met de stichting Open om voor glasbedrijven de registratie van de producten die zij op de markt zetten en de vereiste inzameling te regelen. Producenten kunnen zich bij ons aanmelden hiervoor. Glas met elektrische componenten die niet verwijderd kunnen worden vallen onder de WEEE en mag Vlakglas Recycling Nederland niet accepteren.

Elektrische apparaten worden omschreven als alles met een stekker of een plek voor een batterij. Er zijn echter ook producten die een elektrisch of elektronisch element bevatten en dus een apparaat zijn, maar niet meteen als zodanig worden herkend. Een mooi voorbeeld hiervan zijn ramen met ingebouwde zonwering. Dit kan ook worden gerecycled, mits dit op de juiste manier wordt ingezameld en verwerkt. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid Nederland (OPEN) en Vlakglas Recycling Nederland (VRN) gaan daarom een samenwerking aan.

23-02-2022 ORCIV certificaat
We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan de Groninger Glashandel BV, Groningen. Gefeliciteerd!

De totale hoeveelheid ingezameld vlakglas in 2021 in Nederland was ongeveer 120.000 ton. Vlakglas Recycling Nederland heeft ruim 75 procent van deze hoeveelheid ingezameld vorig jaar: 90.8601 ton vlakglasafval. Hiervan was 405 ton dermate vervuild dat het niet verwerkt kon worden. Van het resterende, verwerkte tonnage vlakglas is 82.400 ton (90,7 procent) in de glasindustrie hergebruikt en is van de overige materialen 8.056 ton (8,99 procent) hergebruikt in diverse toepassingen.

In januari hebben we 5.805 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 673.380 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,41 miljoen ton hebben ingezameld?

We hebben er een nieuw inzamelpunt bij in Werkendam: DGN Glas B.V.

Ook wij merken momenteel de druk hiervan in glasland. Door een toename van projecten en het oplopende ziekteverzuim onder werknemers wordt het voor de transporteur steeds moeilijker de roosters rond te krijgen. Helaas kunnen we daardoor niet altijd even accuraat werken en kunnen wisseltijden langer zijn dan u van ons gewoon bent.

Met ingang van volgende week is er een nieuw inzamelpunt in Den Helder: Glasbedrijf H.C. Swart, Koperslagersweg 21 Den Helder

De inzamelpunten van Vandaglas in Emmen, Almelo, Swalmen, Den Helder, Amsterdam, Arnhem en Ridderkerk zijn met ingang van deze week vervallen.

01-02-2022 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat Kees Tol Glas bv uit Volendam.

28-01-2022 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In november was dat Van Kesteren Schilders, Sassenheim.

We hebben vanaf volgende week een nieuw inzamelpunt in Groningen: Groninger Glashandel bv, Stavangerweg 45

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds onze start in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, afgelopen jaar was dat 90.860.476 kilo vlakglas. Hiermee is zo'n 10.539.816 kg CO2 bespaard! We zien de laatste jaren dan wel een toename van het ingezamelde tonnage; er is altijd nog meer winst te behalen. Denk maar eens aan het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval of het voorkomen van vervuiling.

Met ingang van medio deze week hebben we een nieuw inzamelpunt in Ridderkerk; Glascentrale Ridderkerk B.V., Kaartenmakerstraat 20

We hebben vanaf begin januari een nieuw inzamelpunt in Loon op Zand: Stylish Glass Van Veggel BV, De Hoogt 38a

Tot en met november is er dit jaar al 82.919 ton vlakglas ingezameld. In oktober zelf hebben we 8.248,57 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 956.834 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,4 miljoen ton hebben ingezameld?

We hebben er een nieuw op- en overslagpunt bij in Wilp: Renewi/Attero, Sluinerweg 12

GGH Glas BV gaat medio volgende week verhuizen naar Gouda, James Wattstraat. Het adres in Gouderak zal dan vervallen.

Ons inzamelpunt Glasbreuk Herstel in Sprundel verhuist medio december naar Canadastraat 4, St. Willebrord.

Vlakglas is zwaar en erg scherp. Medewerkers en bezoekers kunnen ernstig letsel oplopen, als zij vlakglas storten. Uiteraard wilt u leed voorkomen: in de vorm van letsel, maar ook in de vorm van boetes en/of civielrechtelijke procedures. Daarom raden wij u aan om mensen op uw terrein goed te informeren over de risico’s van het storten van vlakglas. 

Het inzamelpunt G.B.O. Gouda is vervallen.

We hebben een nieuw inzamelpunt in Gouderak: HH Kozijntechniek voor kunststof kozijnen, Middelblok 144 E

We krijgen er deze week een nieuw inzamelpunt bij in Renswoude: Hazeleger Glas v.o.f. Molenstraat 23a.

We krijgen een nieuw inzamelpunt in Vlissingen: WalGlas, Handelsweg 7

22-11-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In oktober was dat Glas-Linq Meppel.

17-11-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In september was dat Saver NV, milieupark Roosendaal.

Vanaf vandaag kunt u de aanvraag voor een nieuwe plaatsing doen via een formulier op onze website. Wij nemen geen telefonische meldingen aan.

We hebben een nieuw inzamelpunt erbij in Wijhe: Ideebouw, Handelsweg 34

Tot en met oktober is er dit jaar al 74.653 ton vlakglas ingezameld. In oktober zelf hebben we 7.932,33 ton vlakglas ingezameld; hhiermee is zo'n 920.150 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,393 miljoen ton hebben ingezameld?

Om toekomstige uitdagingen aan te kunnen en aan te sluiten bij de huidige theorieën over circulaire economie, zoeken wij versterking van ons team. Wij zoeken een HBO-er met de minor circulaire economie of vergelijkbaar als meewerkend stagiair met uitzicht op een contract of een afgestudeerde HBO student in die richting.

Met ingang van vandaag hebben we er een nieuw Op- en overslagpunt bij in Maarssen, te weten: Venus Containers B.V., Gageldijk 83.

U kunt gemakkelijk een nieuwe container aanvragen via een invulformulier op onze website.

De nieuwsbrief is uit. Interesse?

Tot en met september is er dit jaar al 66.672 ton vlakglas ingezameld. In september zelf hebben we 7.958,38 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 923.172 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,384 miljoen ton hebben ingezameld?

Inzamelpunt Glason Nunspeet is verhuisd naar de Gunningweg 7 te Nunspeet.

Het kantoorgebouw "Zoomstede" is gelegen in het zuidoosten van het vernieuwde stadscentrum van Nieuwegein. In opdracht van Colliers is Stekelenburg Glas gestart met het verduurzamen van het pand naar label C. De opdracht betreft het vervangen van het oude isolatieglas uit 1987 voor isolatieglas HR++ met One Plus coating. Scheuten Glas heeft dit nieuwe, duurzame glas geleverd. Totaal gaat het om zo’n 850 m2 glas, ofwel ruim 19.000 kilo glas.

De tweejaarlijkse vakbeurs VITRUM is van start gegaan; van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 oktober in Milaan. Het is het eerste moment waarop internationale glasprofessionals elkaar weer ‘fysiek’ kunnen treffen. VITRUM is een internationale tentoonstelling gespecialiseerd in machines, apparatuur en installaties voor vlakglas en holglas; van glas en bewerkte producten voor de industrie.

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 voor iedereen noodzakelijke goederen zoals voedsel, kleding, huisvesting en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland Circulair in 2050' gestart. Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen heeft de overheid vijf zogenoemde transitieagenda’s opgesteld; de glasbranche zet zich in voor de transitieagenda Bouw.

Ons bestuur bestaat uit vijf leden. Zij vertegenwoordigen alle organisaties die vlakglas produceren, importeren of erin handelen. Het bestuur wordt benoemd door Bouwend Nederland Vakgroep Glas en heeft een controlerende functie. Het afgelopen jaar zijn er wat wijzigingen geweest in de samenstelling van ons bestuur. Danny Meppelink heeft ons per 1 december 2020 verlaten, zijn opvolger is Hans Gorlee. Jaco van Luunen is per 30 april jl afgetreden als penningmeester. Michiel Schraven heeft zijn taak overgenomen. De zittingstermijn van Dennis Overduin liep 31 december 2020 af. Zijn termijn is met drie jaar verlengd.

01-10-2021 Tarieven 2022
De tarieven die wij voor huur en transport in rekening brengen zullen in 2022 worden verhoogd.

29-09-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In augustus was dat Glashandel Zantman BV in Delft.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in Nederland een aantal kantoorpanden in eigendom, waar onder andere ministeries gehuisvest zijn. Deze panden vragen van tijd tot tijd het nodige onderhoud. Zo ook het pand aan de Koningskade 4 in Den Haag. Met dit gebouw werd de vliesgevel in ons land geïntroduceerd. Vanwege die monumentale waarde is besloten de vliesgevel met luchtspouw te handhaven en waar nodig te herstellen.

27-09-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juli was dat De Tegelse Glashandel in Belfeld.

24-09-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juni was dat Glashandel Peter Cuijpers B.V. te Swalmen.

We zien dat er meer sloop- en renovatieprojecten ontstaan waar vlakglasafval vrijkomt. Ook de glas (verwerkende) bedrijven hebben het erg druk. Maar deze drukte heeft een keerzijde...

Tot en met augustus is er dit jaar al 53.511 ton vlakglas ingezameld. In augustus zelf hebben we 1.411,76 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 163.764 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,376 miljoen ton hebben ingezameld?

Aankomende donderdag 16 september 10:30 uur is de uitreiking van de Glas Award 2021! De livestream is gratis te bekijken via www.glasaward.nl.

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan NNRD BV, Groningen.

Het inzamelpunt Renewi, vestiging Nieuwdorp is vervallen.

Tot en met juli is er dit jaar al 53.303 ton vlakglas ingezameld. In juli zelf hebben we 8.012 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 929.392 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,37 miljoen ton hebben ingezameld?

Het inzamelpunt Allglas Veldman is verhuisd van Oliemolensingel 28A naar Gasfabriekstraat 2 Enschede.

Glas is één van de meest oneindige producten. Het is oneindig te recyclen zonder verlies van volume. Bij veel andere materialen zien we bij het omsmelten een verlies van volume. Zoals slakken bij het smelten van metalen. Glas is 100 procent herbruikbaar, zonder kwaliteitsverlies. Vlakglas recycling bespaart de inzet van nieuwe grondstoffen, energie en de uitstoot van CO2. Door de inzameling van vlakglas goed te organiseren, scheelt het bovendien veel kosten.

Er valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen nog veel te verdienen als vlakglasafval bij sloop en renovatie apart wordt ingezameld en gerecycled. Ondanks dat het volgens het Bouwbesluit verplicht is om het apart af te voeren, wordt maar 25 procent van het vlakglas gescheiden gehouden. Dit lage percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door economische motieven. De opdrachtgever en sloper besparen nu eenmaal tijd en geld als ze na het gebruik van de sloopkogel het vlakglas gewoon met de rest van het bouwpuin afvoeren. Glas is 100% recyclebaar en dus 100% circulair. Echter, zolang vlakglas niet wordt gescheiden van het bouw- en sloopafval kan het nooit volledig circulair worden.

Wij doen een dringende oproep aan u om MijnVRN te gebruiken voor het doorgeven van een wisselopdracht. Dit omdat wij volgens de corona maatregelen vanuit huis werken en daardoor iets minder goed bereikbaar zijn en vanwege de (vakantie) drukte.

Tot en met juni is er dit jaar al 36.126 ton vlakglas ingezameld. In juni zelf hebben we 9.018 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 1.046.088 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wist u dat we sinds het begin al ruim 1,36 miljoen ton hebben ingezameld?

02-07-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In mei was dat Dikkenberg Glas B.V. in Barneveld.

25-06-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In april was dat Glashandel Spitters in Baarle Nassau.

15-06-2021 Inzameling mei 2021
Tot en met mei is er dit jaar al 36.126 ton vlakglas ingezameld. In mei hebben we 7.161 ton vlakglas ingezameld; hiermee is zo'n 830.676 kilo CO2 uitstoot bespaard.

Enige tijd geleden is er een incident geweest met een van onze kooiaapcontainers. Deze werd met een bovenloopkraan verplaatst waarbij een van de ogen afbrak. De ogen zijn bedoelt om de kooiaapcontainer af te kunnen sluiten, niet om te hijssen.

Het inzamelpunt Vriesia in Sneek vervalt per medio juni.

11-06-2021 Nieuw Inzamelpunt
Met ingang van vandaag hebben we er een nieuw Op- en overslagpunt bij in Groningen, te weten: NNRD BV Flensburgweg 9.

We hebben een nieuw inzamelpunt in Boxtel: Schildersbedrijf Gebroeders Joosten B.V.

Een groep Creative Technlogy studenten aan Universiteit Twente heeft tijdens de module Research and Design of User Experience het project “Washwall“ opgezet; een smart mirror waarbij je behalve je eigen weerspiegeling ook digitale beelden kunt zien. Vlakglas Recycling Nederland wil graag een bijdrage leveren aan de oplossing van de COVID-pandemie en heeft dit project gesponsord.

Per eind mei hebben we een nieuw inzamelpunt: De Wit Zonwering en Glashandel, Roden

19-05-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In maart was dat Glas Construct BV in Leeuwarden.

Vandaag is er een digitale nieuwsbrief verzonden naar onze relaties: Levertijd vlakglascontainers, Jaarverslag online, Toename vervuiling containers en Video "Vlakglas Recycling Nederland maakt glas steeds meer circulair".

Tot en met april is er dit jaar al 28.858 ton vlakglas ingezameld; april scoorde goed met 7.660 ton! Wist u dat we sinds het begin al bijna 1,35 miljoen ton hebben ingezameld?

12-05-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In februari was dat Balink Glas & Aluminium in Heerenveen.

Er is een nieuw inzamelpunt in Renswoude per 10 mei te weten Hazeleger Glas, Molenstraat 23a Renswoude

Er is een nieuw inzamelpunt in Almere per 10 mei: De Meesters Glastechniek, Radioweg 16 Almere

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan Metaglas Operations BV, Tiel.

07-05-2021 Jaarverslag 2020
Ons Jaarverslag 2020 staat online.

In week 16 is er 1.953,43 ton vlakglas ingezameld; een CO2-besparing van 226.598 kilo!

Er is een nieuw inzamelpunt in Tiel per 3 mei, te weten Metaglas Operations, Het Eek 5 te Tiel.

Het inzamelpunt Glassolutions, vestiging Arnhem is verhuisd van de Leeghwaterstraat 2 naar de Meander 451 te Arnhem.

Tot en met maart is er dit jaar al 21.199 ton vlakglas ingezameld; maart was dan ook een topmaand met 8.809 ton! Wist u dat we sinds het begin al bijna 1,34 miljoen ton hebben ingezameld? Hiermee is er zo'n 155.305.672 kilo CO2 bespaard.

Op 14 april praat Cor Wittekoek de Europese slopersbranche bij over wat we moeten doen om ons fantastische product vlakglas nog meer circulair te maken. Het succesvolle systeem wat Bouwend Nederland Vakgroep GLAS met Vlakglas Recycling Nederland sinds 2002 heeft opgericht wordt voorbeeld gepresenteerd.

De gevelbranche wil de transitie maken naar een circulaire geveleconomie door als producenten gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Samenwerking is een belangrijke sleutel in de overstap naar een circulaire economie. Daarom hebben wij ons ook bij dit project aangesloten. Met dit project streven we naar een nog hogere mate van circulariteit van vlakglas.

19-03-2021 Nieuwsbrief
Vandaag gaat er weer een nieuwsbrief op de post en via de mail. De nieuwsbrief staat ook online op onze website.

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan Gerzon BV, Eck en Wiel. Gefeliciteerd!

16-03-2021 Nieuw Inzamelpunt
Sinds 15 maart is er een nieuw inzamelpunt in Eck en Wiel: Gerzon B.V., Doejenburg 21 te Eck en Wiel.

Vlakglas Recycling Nederland reikt Award 2020 uit. De drie inzamelpunten met de beste vulgraad in 2020 worden beloond met een schitterende glazen award. De grote winnaar is….. AGC Nederland, vestiging Haarlem. De 2e prijs is voor Stylish Glass Van Veggel BV, Waalwijk. En de 3e prijs gaat naar Nederlandse Glasindustrie BV, Schiedam.

25-02-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In januari was dat Evers & Evers BV in Helmond.

24-02-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat Van Leeuwen Glasbewerking B.V. in Zwijndrecht

23-02-2021 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In november was dat AGC Nederland, vestiging Beverwijk.

De Week van de AfvalHelden is dé week waarin alle medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Ook wij sluiten ons aan bij de Week van de Afvalhelden. Wij hebben een leuke kleurplaat van de vlakglasinzameling gemaakt. Kleur deze mooi in, stuur hem voor 15 maart op en maak kans op leuke prijzen.

Door de lage temperaturen en sneeuw zal het transport van de kooiaapbakken en containers worden aangepast. Het kan dus zo zijn dat de toegezegde geplande wissel, plaatsing of afvoer niet kan doorgaan of op een later tijdstip zal plaatsvinden.

In 2018 introduceerde Vlakglas Recycling Nederland de Award voor Inzamelpunt van het jaar. Het inzamelpunt dat gedurende een jaar de meest ideale vulgraad laat zien, belonen we met een schitterende glazen award. Maandelijks reiken we al een heerlijke taart uit, maar er zijn bedrijven die het altijd goed doen en daarvan willen we er drie extra in het zonnetje zetten. 26 februari maken we de winnaars bekend.

De Week van de AfvalHelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Medewerkers uit deze branche zijn essentieel voor het draaiende houden van de Nederlandse samenleving. Begin 2020 werd dit extra duidelijk, toen de coronacrisis het dagelijks leven in Nederland op zijn kop zette. Onder een AfvalHeld verstaan wij iedereen die zich dagelijks in de praktijk inzet in de gehele afvalketen; ook de mensen van en rondom Vlakglas Recycling Nederland.

Met ingang van heden is er een nieuw inzamelpunt in Feanwalden, te weten Glastechniek Friesland aan de Munestrjitte 56.

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, afgelopen jaar was dat al 87.470.952 kilo vlakglas. Hiermee werd zo'n 10.146.630 kg CO2 bespaard! We zien de laatste jaren dan wel een toename van het ingezamelde tonnage; er is altijd nog meer winst te behalen. Denk maar eens aan het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval of het voorkomen van vervuiling.

We hebben per 6 januari een nieuw inzamelpunt in Brunssum, te weten Kunststof Brunssum B.V. aan de Haefland 5.

The video revises the multiple applications of glass and the determining role of this material in achieving the goals of the Agenda 2030 Agenda and building a more just and sustainable world.

Met ingang van 1 januari vervalt het inzamelpunt Alcuro Glas en Kozijnen B.V. te Bodegraven.

Het inzamelpunt Bagnay Schilders in Farmsum vervalt per 31 december 2020

18-12-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In oktober was dat de Milieustraat Vlissingen van de ZRD.

Met ingang van heden is inzamelpunt Prins Glas BV te Vlissingen vervallen voor vlakglasinzameling.

15-12-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In september was dat Rob Felix Glas bv, Maastricht

Sinds 15 december is er een nieuw inzamelpunt in Raalte: REKO Transport- en Containerbedrijf Raalte B.V., Overkampsweg 21 te Raalte.

11-12-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In augustus was dat Derissen Glasgroep BV, Kerkrade.

Er heerst nog steeds een grote drukte in glasland. Zodra u een project aanneemt, weet u ook wanneer u een container nodig heeft. Bestel deze op tijd! Regel ook uw wissel of afvoer tijdig! Zeker met de komende feestdagen in het vooruitzicht.

Met ingang van medio november hebben we een nieuw inzamelpunt in Zaamslag: Ribar, Bedrijvenstraat 1 A

Vandaag staat in de Staatscourant het besluit van de Staatssecretaris van de verlenging van de avv voor afdracht van de recyclingbijdrage op isolatieglas. Vlakglas Recycling Nederland kan de volgende twee jaar doorgaan met het verder circulair maken van vlakglas.

Circulariteit is voor de recyclingsector al 100 jaar core business. Ons land is een toonaangevende ‘recycling-hotspot’. Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Meldt u dan aan voor het (gratis) online Nationaal Recycling Congres op 25 november 2020.

10-11-2020 Tarieven 2021
De nieuwe tarieven voor 2012 zijn bekend. Helaas zijn we genoodzaakt deze voor komend jaar te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom wij de tarieven voor de inzameling van vlakglas verhogen.

30-10-2020 Inzamelpunt vervalt
Met ingang van 5 november vervalt inzamelpunt Transportbedrijf Kuiper BV, Enkhuizen voor vlakglasinzameling.

14-10-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juli was dat Roegiers Glas BV, Heinkenszand.

09-10-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juni was dat Van Kesteren Milieuservice bv uit Groesbeek.

07-10-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In mei was dat de Glasambulance BV uit Nijmegen.

06-10-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In april was dat ACV Gemeenten BV, milieupark Veenendaal.

Het inzamelpunt Timmertechniek Onroerend Goed BV te Westknollendam is vervallen.

Met ingang van 1 september komt er een nieuw inzamelpunt voor vlakglas bij: te weten Van den Heuvel Glas B.V. Diepenhorstlaan 4 te Rijswijk.

Wist u dat het niet alleen van belang is dat vlakglas gescheiden wordt ingezameld, maar dat een schone container ook heel belangrijk is? De containers van Vlakglas Recycling Nederland worden alleen voor de inzameling van vlakglas gebruikt; echter er kan altijd een vervuiling in zitten. Is de container bij aankomst niet schoon? Geef het aan ons door!

Met ingang van 1 september zullen een aantal locaties van Glassolutions B.V. vervallen als inzamelpunt voor vlakglas. Dit betreft de vestigingen Zwolle, Soest, Rijswijk en Groningen.

Het inzamelpunt Stekelenburg Glas B.V. aan de Australielaan 10 in Utrecht verhuisd eind deze maand naar de Pascalbaan 2 in Nieuwegein.

Het inzamelpunt Alpa Totaal aan de Venturistraat 7 in Ede verhuisd eind deze maand naar de Stieltjesweg 16 in Arnhem.

Renewi Nederland BV verzorgt momenteel voor ons de logistiek rondom de inzameling van het vlakglasafval. Dit contract loopt tot en met 31 december 2020. Aangezien beide partijen tevreden zijn over de huidige samenwerking is het contract voor twee jaar verlengd.

Met ingang van 21 juli vervalt inzamelpunt Martens Milieu, Meijel voor vlakglasinzameling.

Op 1 juli 2020 is het besluit gescheiden inzameling van kracht geworden. Daardoor zijn gemeenten nu wettelijk verplicht om de gescheiden inzameling van bioafval (de nieuwe naam voor GFT), papier, metaal, kunststof, glas, textiel, gevaarlijke afvalstoffen en elektr(on)ische apparatuur te organiseren. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen gaat deze verplichting pas in op 1 januari 2025, voor de andere stromen is dat 1 juli van dit jaar.

De afvalbranche heeft een protocol gepresenteerd voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat gedurende de coronacrisis steeds zijn blijven doen. Het protocol is een samengesteld product van de werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties en vastgesteld met de rijksoverheid. Vlakglas Recycling Nederland is hier blij mee; zo kunnen we er voor zorgen dat het vlakglas afval veilig kan worden ingezameld en gerecycled bij alle locaties waar vlakglasafval ontstaat.

Er komen per 1 juni twee nieuwe inzamelpunten voor vlakglas bij: te weten SUEZ Recycling Services, Produktieweg 5 te Roermond en SUEZ Recycling Services, Schieweg 60 te Delft.

Het inzamelpunt voor vlakglas van SUEZ Recycling Services aan Isotopenweg 15A te Utrecht is vervallen.

19-05-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In maart was dat Glasindustrie Van Putten uit Rotterdam.

Het inzamelpunt Alpa Totaal aan de Venturistraat 7 in Ede is weer geopend.

Sinds kort hebben we een animatie over de inzameling en recycling van vlakglas. Deze is te vinden op Youtube en onze website.

12-05-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In februari was dat de Noord Hollandse Glascentrale BV uit Beverwijk.

Onze relaties werken door: sloop- en renovatieprojecten vinden doorgang met genoeg afstand en zorg voor elkaar. We zullen periodiek een van onze inzamelpunten op locatie uitlichten. Dit keer: de Geluk Groep is aan de slag gegaan met het verduurzamen van woningen in Schouwen Duivenland.

Onze relaties werken door: sloop- en renovatieprojecten vinden doorgang met genoeg afstand en zorg voor elkaar. We zullen periodiek een van onze inzamelpunten op locatie uitlichten. Dit keer: de metamorfose van een aantal flatgebouwen in Gouda waar Alhra Glas het oude vlakglas via onze container laat afvoeren.

Glas is een veelzijdig product. Dat is goed te zien aan de innovatieve toepassingen met glas die op de markt komen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de recycling van deze producten. Gevolgen, niet van technische, maar wettelijke aard. Een voorbeeld hiervan is glas waarin elektronica is toegepast, zoals een zonnepaneel of glas met zonnecellen. Maar ook bijvoorbeeld badkamerspiegels met ingebouwde led-verlichting of ingebouwde lamellen bij isolatieglas die elektrisch bedienbaar zijn. Al deze producten vallen sinds 2018 onder de Europese wetgeving voor recycling van elektronische apparatuur; de Regeling AEEA.

01-05-2020 Jaarverslag 2019
Ons Jaarverslag 2019 staat online. Kijk bij de downloads op deze website.

Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100 miljoen in de Renovatieversneller. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van de beoogde kostenverlaging van 20 tot 40 procent en versnelling naar een tempo van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het Klimaatakkoord. Het versnellen van de verduurzaming van huurwoningen zorgt ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector.

29-04-2020 Nieuw Inzamelpunt
Met ingang van 1 mei hebben we een nieuw inzamelpunt in Loenen aan de Hoofdweg 60, te weten: Glasdiscount.nl

Van veel bouwmaterialen zijn gegevens over de milieuprestatie van gebouwen terug te vinden in de Nationale Milieudatabase (NMD). De glasproducten die in de NMD staan zijn verouderd. Op initiatief van Vlakglas Recycling Nederland en de Vakgroep GLAS, heeft SGS Search opdracht gekregen om van de meest voorkomende samenstellingen isolatieglas een berekening van de milieudruk te maken.

Het inzamelpunt Regio Glas B.V. uit Dieren gaat verhuizen naar Van Rensselaerweg 8 in Spankeren.

25-03-2020 Nieuw Inzamelpunt
We hebben in Wormerveer er een nieuw inzamelpunt bij: Paardekooper Glasservice, Antillenstraat 1B.

We zien dat er helaas steeds vaker projecten worden stopgezet, al dan niet tijdelijk, als gevolg van de huidige coronacrisis. Laat de vlakglascontainer dan afvoeren. U betaalt immers huur voor deze container. En dat is zonde! We kunnen, als er weer meer duidelijkheid is, de vlakglascontainer gewoon terugplaatsen.

20-03-2020 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief maart 2020 is vandaag weer op de post gegaan. Klik links in het menu om deze te downloaden.

Voor de logistiek van het plaatsen, wisselen en afvoeren van de vlakglascontainers heeft Vlakglas Recycling Nederland (VRN) een contract afgesloten met Renewi. Om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, gelden bij Renewi veiligheidsregels die gebaseerd zijn op de adviezen van het RIVM. Deze kunnen in de komende periode aangepast worden. Wij hebben gemerkt dat bij verschillende klanten aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden. Als dat het geval is, dan zal die klant zelf voor deze aanvullende veiligheids-maatregelen moeten zorgen. Als dit niet mogelijk is kan de container niet gewisseld worden voordat de situatie volgens het RIVM weer genormaliseerd is. De geldende voorschriften bij Renewi....

03-03-2020 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In januari was dat SUEZ Recycling Services uit Alphen ad Rijn.

Vorig jaar introduceerde Vlakglas Recycling Nederland de Award voor Inzamelpunt van het jaar. Dit jaar hebben we weer tien bedrijven genomineerd voor de Award 2019. De winnaars zijn bekend!

Glas is een veelzijdig product. Dat is goed te zien aan de innovatieve toepassingen met glas die op de markt komen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de recycling van deze producten. Gevolgen, niet van technische, maar wettelijke aard; de Regeling AEEA.

Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner kleiner. Vergeleken met andere landen recyclet Nederland ook veel: 1,7 duizend kilo per jaar per inwoner. Dit meldt het CBS in de publicatie “Circulaire economie in Nederland”.

In de Glass International, February edition, staat een artikel over de inzameling en recycling van vlakglas: Cor Wittekoek highlights how the collection and subsequent recycling of flat glass contributes towards a circular economy.

Onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Metabolic en SGS Research wees onlangs uit dat de doelstellingen voor circulariteit in de bouw onder de huidige omstandigheden onhaalbaar zijn. “Glas is 100% circulair”, betoogt secretaris Cor Wittekoek van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland. Daarmee weerspreekt de glasexpert de conclusie naar aanleiding van een EIB-rapport dat het laagwaardige hergebruik van glas niet duurzaam is.

Het inzamelpunt voor vlakglas Triton Transport Techniek BV te Diessen is komen te vervallen.

Vlakglas Recycling Nederland reikt Award uit Vorig jaar introduceerde Vlakglas Recycling Nederland de Award voor Inzamelpunt van het jaar. Het inzamelpunt dat gedurende een jaar de meest ideale vulgraad liet zien, belonen we met een schitterende glazen award. Maandelijks reiken we hiervoor al een heerlijke taart uit, maar er zijn bedrijven die het altijd goed doen en die willen wij extra in het zonnetje zetten....

Vermindering van zowel het energieverbruik als de CO2-voetafdruk en het verhogen van de productie-efficiëntie zijn belangrijke uitdagingen voor de glasindustrie. 31 maart - 2 april 2020 richt het Glass Trend-seminar zich op hoe innovatieve grondstoffen en verwerkingstechnologieën de glasindustrie kunnen helpen op weg naar een duurzamer productieproces. Vlakglas Recycling Nederland is een van de sprekers op 2 april.

Het inzamelpunt voor vlakglas Breeuwer Uden Glasservice te Uden is komen te vervallen.

04-02-2020 Nieuw Inzamelpunt
In Dronten bij Geerts Glas hebben we per 10-02-20 een nieuw inzamelpunt voor vlakglas.

Het Nationaal Recycling Congres 2020 wordt gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. Deze datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving. Vlakglas Recycling Nederland is hierbij aanwezig.

De laatste maanden worden wij steeds vaker geconfronteerd met vervuilingen in de vlakglascontainer. In toenemende mate wordt deze vervuiling veroorzaakt door de aanwezigheid van aluminium profielen, kookplaten, holglas (flessen, potjes) en porselein (schotels en kopjes). Hierdoor kan het vlakglas niet gerecycled worden, en wordt het als restafval afgevoerd.

22-01-2020 Wie lust er taart
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat Glashandel P.B. Emmery B.V. uit Barendrecht.

Naar aanleiding van de door Vlakglas Recycling Nederland uitgebrachte Tender voor het verwerken van vlakglasscherven tot en met 31 december 2021 zijn er contracten gesloten met Maltha Glasrecyclage België BVBA (Lommel), Minerale NV (Charleroi) en Saint Gobain Glass Franche (Aniche).

20-12-2019 Wie lust er taart
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In november was dat Glashandel Hillegom BV.

19-12-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In oktober was dat Ploeg Kozijnen bv in Nieuw Vennep.

Op de officiële Nederlandse feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) is er geen container- of kooiaaptransport. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van wisselen of afvoeren. Dat kan mogelijk op een eerder of later tijdstip plaatsvinden.

In Bodegraven hebben we per 26-11-2019 een nieuw inzamelpunt voor vlakglas: Alcuro Glas en Kozijnen B.V., Tjalk 25, Bodegraven.

20-11-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In september was dat Glasgroothandel Van der Ham bv in Oss.

Inzamelpunt Geerts Glas te Dronten vervalt 15 november 2019.

7 november jl. bezocht een delegatie uit Japan ons om kennis te maken met het systeem van inzamelen en recyclen van vlakglas via Vlakglas Recycling Nederland.

De nieuwsbrief oktober 2019 is vandaag weer op de post gegaan. Klik links in het menu om deze te downloaden.

Per jaar wordt ruim 100.000 ton glas uit gebouwen gesloopt. De belangrijkste reden voor deze sloop is dat enkel glas en oud isolatieglas de thermische zwakste plekken in de gevel vormen. Met het verwijderen van het oude glas en het vervangen door beter isolerende glaspakketten kan aan de steeds strenger wordende thermische eisen worden voldaan.

Bouwend Nederland vakgroep GBO heeft in samenwerking met Glass for Europe een factsheet ontwikkeld. De gegevens in de sheet laten zien hoeveel het energieverbruik en de uitstoot van CO2 jaarlijks zouden kunnen worden verminderd in 2030 en 2050 als in alle gebouwen in Nederland hoog-rendementsbeglazing werd geplaatst.

27-09-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In augustus was dat de milieustraat in Kampen.

26-09-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juli was dat Buijs Glaswerken BV uit Utrecht.

Vandaag is de campagne over het verbindende beeldmerk afvalscheiding door Rijkswaterstaat gelanceerd. In het persbericht leest u meer hierover.

Op 19 september 2019 heeft VRN Logistiek BV voor de op- en overslag van het vlakglasafval een contract ondertekend met Recycling Kampen Containers en Transport BV. Al het vlakglasafval boven de lijn Zwolle - Kampen wordt naar deze locatie gebracht.

Inzamelpunt Glastechniek Twello B.V. is per 16 september 2019 vervallen.

Vlakglas Recycling Nederland schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor de verwerking van de door ons ingezamelde vlakglasscherven voor de periode van 2020-2021.

Vorig jaar introduceerde Vlakglas Recycling Nederland de Award voor Inzamelpunt van het jaar. Het inzamelpunt dat gedurende 2018 de meest ideale vulgraad liet zien werd beloond met een schitterende glazen award. Maandelijks reiken we al een heerlijke taart uit, maar er zijn bedrijven die het altijd goed doen en die willen wij extra belonen. Tijdens de Bouwbeurs in februari werd op het Glasplein aan Glaszetterij Wolf v.o.f., Emmeloord de Award uitgereikt.

Inzamelpunt Glashandel Buijs vof Dongen vervalt per september 2019.

27-08-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juni was dat Quick Glas bv uit Tilburg.

Inzamelpunt A.L. van Veen Glasspecials bv Woerden is per 24 juli 2019 verhuisd naar de Finse Golf 14 Woerden.

Inzamelpunt Boogers Recycling BV Urmond is per 11 juli 2019 vervallen.

Onze recyclebedrijven verwerken de ingezamelde vlakglasscherven tot materialen die kunnen worden hergebruikt als grondstoffen. Deze grondstoffen worden voornamelijk ingezet bij de productie van vlakglas, holglas en isolatieproducten. Een deel van het ingezamelde glasvreemde materiaal heeft eveneens een nuttige toepassing gekregen. Dit betreft herbruikbaar materiaal dat vrijkomt bij de recycling, zoals bijvoorbeeld metaal, folie, hout en puin. Maar wat wordt er nu met dit materiaal gedaan?

Met ingang van 1 juli is er een nieuw inzamelpunt in Heerenveen: Onderhoudsbedrijf Alan Bakker, Jagtlustweg 1

Inzamelpunt Glas Alphonse Bakker B.V. Heerenveen is per 1 juli 2019 vervallen.

25-06-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In mei was dat RWM milieupark uit Geleen.

Per 24 juni 2019 is er een nieuw inzamelpunt: Mosa Glasgroothandel bv, Bellweg 35 Echt

19-06-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In april was dat Nissink Business Glass BV uit Ijsselmuiden.

Op 7 juni 2019 kregen wij bericht van het besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat, dat de aanvragen voor ontheffing van de afdracht van de recyclingbijdrage zijn afgewezen.

Nederland kan volgens TNO energieneutraal zijn in 2050 dankzij goed isolatieglas. De Nederlandse glasbranche kan de verduurzamingsslag aan, maar vakgroep GLAS van Bouwend Nederland stelt dat stimuleringsmaatregelen voor consumenten onmisbaar zijn om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

De nieuwsbrief juni 2019 is vandaag weer op de post gegaan. Klik links in het menu om deze te downloaden.

Per 24 mei is Windoo B.V. Kayersdijk 169 Apeldoorn inzamelpunt voor vlakglas.

Nieuw inzamelpunt per 20 mei 2019: Ploeg Kozijnen bv Peseta 45 te Nieuw Vennep.

15-05-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In maart was dat Glasindustrie Jargo uit Spijkenisse.

Inzamelpunt BB Transport & Afvalinzameling Nunspeet is per 30 april 2019 vervallen.

26-04-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In februari was dat Berkglas uit Etten-Leur.

Beliframe BV is per medio april verhuisd van Son en Breugel naar de Dillenburgstraat 11 te Eindhoven.

09-04-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In januari was dat Cura Glas b.v. uit Assen.

Inzamelpunt Van Paridon Bussum Recycling BV is per begin april 2019 vervallen.

Inzamelpunt Breijer Glas BV Rotterdam is per eind maart 2019 vervallen.

Glas Groep B.V. is per eind maart verhuisd van Deventer naar de Smeenkhof 9 te Colmschate.

De Geldropse Glascentrale Van Gog Emopad 56 te Geldrop is per 18 maart inzamelpunt voor vlakglas.

Met ingang van 12 maart is Alpa Totaal B.V. Venturistraat 7 te Ede inzamelpunt voor vlakglas.

Inzamelpunt Glasbedrijf Sluiskil B.V. vervalt per 1 maart 2019.

En de winnaar is.... Wolf Glas en Kozijnen, Emmeloord. De 2e prijs Inzamelpunt van het jaar 2018 ging naar De Noorder B.V., Middelharnis. De 3e prijs naar Glason Nunspeet. Allen, goed bezig en van harte gefeliciteerd.

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en OnderhoudNL organiseren op de BouwBeurs van 4 tot en met 8 februari 2019 (Jaarbeurs Utrecht) het GlasPlein. Ook wij zijn aanwezig. Er worden verschillende mogelijkheden en aspecten van glas gepromoot, er zijn diverse productpresentaties en ˜elevator pitches. Daarnaast is er aandacht voor de werkgelegenheid in het glas voor zij-instromers en scholieren. Het GlasPlein is interessant voor bouwbedrijven, architecten, vastgoedbeheerders, technische ontwerp- en adviesbureaus en groothandelaren.

De nieuwsbrief van januari/februari staat online. met dit keer onder andere: Taskforce herijking afvalstoffen, Geen ontheffingen afdracht recyclingbijdrage, Software vernieuwd, Award Inzamelpunt van het jaar 2018

Dit jaar introduceren wij de Award voor Inzamelpunt van het jaar. Het inzamelpunt dat gedurende 2018 de meest ideale vulgraad liet zien belonen we met een schitterende glazen award. Maandelijks reiken we hiervoor al een heerlijke taart uit, maar er zijn bedrijven die het altijd goed doen en die willen wij extra in het zonnetje zetten.

Met ingang van medio januari is Achterberg Schilders BV Bonnetstraat 22a Ede inzamelpunt voor vlakglas.

18-01-2019 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat Snepvangers Glas uit Bergen op Zoom.

18-01-2019 Wie lust er taart ?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In november was dat Prins Glas BV uit Vlissingen.

Inzamelpunt Suez Recycling Services te Dordrecht vervalt per 16 januari 2019.

Inzamelpunt GlasCentrale Roden vervallen per medio januari 2019.

Regio Glas B.V. is per medio januari verhuisd van Spankeren naar Nijverheidslaan 7 te Dieren.

Per 31 december 2018 vervalt ons inzamelpunt Breijer Glas en Schilders te Rotterdam.

Met trots lanceren Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en OnderhoudNL de nieuwe website www.glasplein.nu

14-12-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In oktober was dat de Twentse Glasgroep Bv uit Enter.

07-12-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In september was dat afvalpunt Henk Sneevlietweg, Amsterdam.

05-12-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In augustus was dat AGC Utrecht.

De bijdrage in de huur van de vlakglascontainer wordt per januari 2019 niet verhoogd.

21-11-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juli was dat Edda Glashandel B.V. in Tilburg.

06-11-2018 Software vernieuwd
Begin 2018 zijn we gestart met de voorbereiding voor de implementatie van nieuwe software voor onder andere orderverwerking en financiën. Het oude systeem dateerde uit 2009 en voldeed niet meer aan wensen van deze tijd. We werken vanaf 5 november met het nieuwe systeem. Wat is er anders?

De nieuwsbrief van oktober is vandaag uitgekomen en staat online. met dit keer onder andere: Verleende ontheffingen afdracht recyclingbijdrage vlakglas onterecht, Verlaging recyclingbijdrage naar € 0,30 en Extranet wordt MijnVRN. Lees meer....

08-08-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In juni was dat Coolrec BV, verwerkingslocatie Dordrecht.

Videoverslag van de startbijeenkomst van Platform CB'23 op 3 juli 2018. Deelnemers zoals Cor Wittekoek, geven aan wat hun indruk is van het platform na het bijwonen van werksessies over circulair bouwen.

Het bestuur van Vlakglas Recycling Nederland heeft besloten de recyclingbijdrage per 1 oktober 2018 op isolatieglas te verlagen naar € 0,30 per m2. Deze verlaging geldt voor isolatieglas wat vanaf die datum op de Nederlandse markt wordt gezet.

Raad van State: verleende ontheffingen voor afdracht van de recyclingbijdrage op vlakglas zijn onterecht. Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State de besluiten van de staatssecretaris voor de verleende ontheffingen voor de afdracht van de recyclingbijdrage vernietigd.

Op 8 juni jl. heeft Vlakglas Recycling Nederland de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw mede-ondertekend. De ondertekening toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door koplopers in de bouwketen, zoals wij. Efficiënte bouwlogistiek hangt samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. Het doel: minder transporten en efficiënte transportbewegingen.

28-06-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In april was dat SUEZ Recycling Services in Delft.

27-06-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In mei was dat Van Erp Glaswerken B.V. uit Oss.

We hebben een nieuw inzamelpunt: HC Glasservice BV, Haverstraat 67 te Nieuw Vennep.

Het inzamelpunt Foenix, Aruba 12 Apeldoorn vervalt per 6 juni 2018.

30-05-2018 Jaarverslag 2017
Ons Jaarverslag 2017 is gereed.

Op 31 december 2017 is het LIFE+ project Flat to Flat van AGC Glass Europe beëindigd. Op de website kunt u het Laymans report vinden; een samenvatting van het project.

Op 17 mei 2018 presenteerde Prof. dr. Jan Jonker tijdens het Circulaire Economie Festival in Nijmegen het werkboek ˜Circulair Organiseren “ Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Met dit werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel.

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan Klok Glascentrale B.V. te Assen. Gefeliciteerd!

De cursus Acceptant vlakglasafval is een initiatief van Vlakglas Recycling Nederland om vlakglasvervuiling tegen te gaan. Voor de acceptanten van vlakglasafval is het immers belangrijk om de containers schoon te houden en zo een hoge kwaliteit van vlakglas te waarborgen. De cursus wordt gegeven in Zoetermeer, incompany of regionaal. Kijk in de Agenda (links) voor de nieuwe cursusdata.

09-05-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In maart was dat Drachtster Glashandel bv uit Drachten.

In Servië staat recycling nog in de kinderschoenen. In samenwerking met de Nederlandse ambassade staan wij deze week op de Renexpo beurs in Belgrado. Hier hopen wij het unieke inzamelsysteem andere landen te inspireren.

18-04-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In februari was dat Stekelenburg Glas BV in Utrecht.

Vlakglas Recycling Nederland heeft USP gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de Nederlandse markt van enkel glas. Doel was een beeld te krijgen van de totale grootte van deze markt en te kijken of het niet voordeliger is om de recyclingbijdrage op enkelglas te berekenen om zo de hoogte van de recyclingbijdrage mogelijk te kunnen verlagen.

Vlakglas Recycling Nederland heeft in 2011 de Lean and Green Award ontvangen. En in 2013 en 2017 de 1e en 2e Lean and Green Star. Drie prestigieuze milieuprijzen als beloning voor ons harde werk. De Lean and Green Award van het Programma Duurzame Logistiek is bedoeld voor organisaties met ambitieuze CO2-doelstellingen op logistiek gebied.

5 april jl. heeft Cor Wittekoek in Praag een presentatie gegeven over het systeem van vlakglaserecyling in Nederland aan de werkgroep van de Association of the Glass and Ceramic Industry op het Ministry of Industry and Trade.

Jaarlijks controleren de accountants van WGS in opdracht van Stichting Vlakglas Recycling Nederland steekproefsgewijs of bedrijven wel de verplichte recyclingbijdrage afdragen. Uit de controle over 2016 blijkt dat bij geen enkel bedrijf fouten geconstateerd zijn.

Ook wij van Vlakglas Recycling Nederland zijn wel eens nieuwsgierig waar al dat vlakglasafval vandaan komt. Milieuparken, glashandel en “verwerkende bedrijven kennen we wel. Maar wist u dat in uw oude koelkast ook vlakglasafval zit? Om met eigen ogen te zien hoe dit ingezameld wordt, mochten we een kijken nemen in de keuken van Coolrec.

We are happy to announce our 3 day presence in Belgrade, at international trade fair RENEXPO ® Water & Energy 2018 - 24th - 26th April 2018 - Belexpocentar, Belgrade

Tijdens de heftige storm medio januari waren er rond de 50 draadglas ruiten uit de kapconstructie van het NS-station Almere Centrum gewaaid. Door de kapconstructie, de manier van montage en het ooit toegepaste draadglas, blijkt de overkapping een groot probleem te zijn geworden. Naar aanleiding van deze extreem gevaarlijke situatie met rond vliegend draadglas, is dan ook met spoed besloten dat de kap aan de kantoorzijde geheel ontdaan moet worden van het glas wat er nog in zit.

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug treft u in de bijlage een model-tekst aan, die u kunt gebruiken bij het opstellen van passages/afspraken over circulaire economie in een coalitieakkoord en/of collegeprogramma voor de periode 2018-2022.

Het nieuwe Landelijke AfvalbeheerPlan (LAP 3), biedt een pakket regels en richtlijnen voor het afvalbeleid in Nederland voor de periode 2017-2023. Het is tegelijk ook een duidelijke richtingwijzer, die ons land moet helpen om in 2050 volledig circulair te worden. Wat betekenen de nieuwe richtlijnen voor bedrijven in Nederland? Met LAP 3 gaan wij in Nederland verder dan Europa , zegt Cor Wittekoek, de nieuwe voorzitter van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Dat is geen probleem, mits de overheid meer werk maakt van handhaving.

Het programma "Made By Destruction" op Discovery Channel toont 23 maart om 22.00 uur een documentaire over hoe er van vlakglasafval nieuwe flessen worden gemaakt.

Er zijn de afgelopen maanden weer een aantal bedrijven gecertificeerd: GGH Glas BV, Gouderak,Pilkington (vestiging Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Helmond en Heerenveen).

08-03-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In januari was dat Schipper Aluminium Produkten BV in Ede.

We hebben een nieuw inzamelpunt: ToekomstGlas B.V., Nieuwe Hemweg 20 te Amsterdam.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het Rijksbrede Programma circulaire economie en de transitieagendas uit het Grondstoffenakkoord als onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Het inzamelpunt HGV Glashandel BV Hilversum is vervallen.

Het 'Handboek vlakglasrecycling voor inzamelpunten' is herzien. Dit handboek is een uitgave van de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. U kunt het gratis downloaden. Alle praktische informatie en achtergrondinformatie over vlakglasrecycling die voor u belangrijk is, vindt u in dit handboek helder en overzichtelijk bij elkaar. Zodat u vlakglas op een verantwoorde manier kunt inzamelen.

Eind 2017 vond de eerste audit plaats. APPR Hét Brancheburo heeft een viertal bedrijven geauditeerd voor ORCIV. Alle bedrijven zijn met vlag en wimpel door de audit gekomen.

Storm of geen storm, ons event in het kader van de Week van de circulaire economie vond 18 januari jl. doorgang. Diverse mensen trotseerde het weer om kennis te maken met duurzaamheid in de glasbranche.

Bezoek Vlakglas Recycling Nederland op zaterdag 20 januari 2018 tijdens de Duurzaamheidsmarkt in Ridderkerk.

16-01-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In december was dat De Glascentrale Tilburg BV, Tilburg.

Er is een nieuw inzamelpunt: Aart Bouman, Wilmersdorf 29 te Apeldoorn

09-01-2018 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. In november was dat Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne, Hardinxveld-Giessendam.

Er is een nieuw inzamelpunt: Inside Systeemwanden B.V., Esweg 1b te Neede

Glasbranche, op vele fronten duurzaam en circulair - Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018 vindt de Week van de Circulaire Economie voor de derde keer plaats. Tijdens deze week zetten circulaire koplopers hun deuren open voor ondernemers. Koplopers organiseren overal in Nederland tientallen bijeenkomsten om ondernemers te inspireren, informeren en vooral concrete handvatten te bieden om circulaire principes in hun eigen business toe te passen.

De Circulaire Economie streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en de innovatie van producten en diensten. Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat laatste betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden.

Cor Wittekoek is unaniem door de Ledenvergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Cor is bestuurslid van VPN sinds 12 maart 2014 en directeur van Vlakglas Recycling Nederland. Daarnaast is hij algemeen secretaris van Bouwend Nederland, vakgroep GBO.

Naar aanleiding van de door Vlakglas Recycling Nederland uitgebrachte Tender voor het verwerken van vlakglasscherven tot en met 31 december 2020 zijn drie inschrijvers bepaald, te weten: Maltha Recyclage BVBA te Lommel (België), S.A. Minerale N.V. te Lodelinsart (België) en Reiling Glas Recycling GMBH&CO KG te Gladbeck (Duitsland).

29-11-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Glashandel Nicolai in Dokkum.

De Korea Resource Circulation Service Agency (KORA) is een overheidsbedrijf opgericht ter ondersteuning van de nationale economische ontwikkeling en verbetering van het welzijn. Eind november kwam een delegatie naar Nederland om meer te weten te komen over de Nederlandse inzamelings- en recyclingsystemen.

24-11-2017 Het goede handhaven
Tijdens het seminar Het goede handhaven op 22 november jl. vertelden toezichthouders en vertegenwoordigers van producenten wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan. Dit geldt zowel voor het systeem als het toezicht. Hoe beter en logischer het systeem, hoe makkelijker het toezicht. Maar toezicht zal altijd noodzakelijk zijn.

Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Naast nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2018 willen steeds meer bedrijven zich onderscheiden met duurzame materialen. Maar ook bij opdrachtgevers neemt de vraag ernaar toe. Om inzicht te bieden in de nieuwe ontwikkelingen, heeft Bouwend Nederland het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik uitgebracht.

Samenwerking Vlakglas Recycling Nederland en UpcyGran naar onderzoek hergebruik pvb folie in de prijzen gevallen

Op de S.G.A. (Schilder Glas en Afbouw) Vakdagen wordt ook dit jaar weer een spraakmakend Glasplein georganiseerd in samenwerking met Bouwend Nederland, Vakgroep GBO. Glasfabrikanten- en leveranciers bundelen hun krachten met een gezamenlijke doel om door middel van stands, workshops en demonstraties informatie te geven over de glasbranche en haar rol in de circulaire economie.

02-11-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Versteeg Glas BV, Hengelo.

Vlakglas Recycling Nederland en UpcyGran onderzoeken of vervuilde pvb folie, afkomstig uit gelaagd glas, geschikt gemaakt kan worden om producten te produceren die gebruikt kunnen worden in de bouw. Een klein gedeelte van de pvb folie die vrij komt (de meest zuivere) wordt al door recyclers verwerkt naar verschillende toepassingen, zoals backing van vloerbedekking. Maar vervuilde pvb folie wordt nog steeds gestort. En dat is zonde, pvb folie is, net als glas, 100% recyclebaar.

We hebben weer een tweetal ORCIV certificaten mogen uitreiken. Dit keer aan Prins Glas BV, Vlissingen en Glashandel Koelewijn BV uit Bunschoten.

Eind oktober heeft Zero Waste Scotland een bijeenkomst georganiseerd met het thema Subsidies voor het oprichten van een vlakglas inzamelsysteem en het ondersteunen van innovaties in Schotland . Wij waren erbij...

Op beide edities van de S.G.A. (Schilder Glas en Afbouw) Vakdagen wordt ook dit jaar weer een spraakmakend Glasplein georganiseerd in samenwerking met Vakgroep GBO. Op het Glasplein bundelen glasfabrikanten- en leveranciers hun krachten. Het gezamenlijke doel is om door middel van stands, workshops en demonstraties informatie te geven over de glasbranche en hun rol in de circulaire economie. Ook wij zijn van de partij, 7 t/m 9 november.

De vlakglasbranche speelt een voorname rol in de transformatie van de bouweconomie. Op weg naar een circulaire bouw en de mogelijke invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is de weg vrij voor een ˜glazen toekomst, zegt Cor Wittekoek, branchesecretaris van Bouwend Nederland-vakgroep GBO. Wij strijden voor verduurzaming en voor veiligheid, op weg naar een circulaire economie en een goede kwaliteitsborging.

Sinds de oprichting hebben we al meer dan 1.000.000.000 kilo vlakglasafval ingezameld. Ruim 95% is afkomstig van reguliere inzamelpunten (glasbedrijven) en renovatie- en sloopprojecten. Daarnaast wordt er via milieuparken ingezameld; ongeveer 5% van de ingezamelde hoeveelheid. In de afgelopen jaren hebben we milieuparken geen kosten in rekening gebracht voor de inzameling en verwerking van vlakglasafval. Maar door de stijgende kosten zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de logistieke kosten in rekening te gaan brengen.

03-10-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat VISSER spiegels & glas uit Duiven.

De inzamelmiddelen van vlakglas (containers) zijn opgenomen in de besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw van STABU. De nieuwe STABU-systematiek is in 2015 onder de naam ˜STABU Bouwbreed officieel van start gegaan. Vlakglas Recycling Nederland hoopt dat deze opname in de specificatiesystematiek, de inzameling van vlakglas vanuit de bouw- en sloopsector zal stimuleren.

13-09-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat AGC Goor.

Het Maagjesbolwerk in Zwolle gaat vanaf deze zomer verder zonder glazen dak. Dankzij Service Glasherstel OverGelder gaat het glas een nieuw leven tegemoet.

Meldt u ook aan via Extranet? U kunt in het logboek van Extranet altijd nakijken óf, en wanneer, u de bak heeft aangemeld voor wissel. Bij twijfel even checken en voorkom een dubbele aanmelding of vergeefs transport. In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt de transportkosten voor de vergeefse rit aan u door te belasten.

25-08-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Glas Ockels bv in Stadskanaal.

Om aan Europese en Nederlandse doelstellingen op het gebied van afvalbeheer te blijven voldoen, en in het kader van de circulaire economie en het Grondstoffenakkoord, heeft Vlakglas Recycling Nederland informatie nodig over de vlakglasmarkt. Periodiek ontvangen wij al gegevens over geproduceerde en geïmporteerde vierkante meters isolatieglas via de recyclingbijdrage. De vlakglasinzameling wordt geregistreerd in kilos en heeft betrekking op alle soorten vlakglas. Met deze gegevens kan echter niet worden beoordeeld of al het vlakglas dat op de Nederlandse markt komt en uiteindelijk afval wordt ook daadwerkelijk gerecycled wordt. Vlakglas Recycling Nederland heeft USP Marketing Consultancy bv gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de grootte van de Nederlandse markt van enkelglas.

Er valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen nog veel te verdienen als vlakglasafval bij sloop en renovatie apart wordt ingezameld en gerecycled. Ondanks dat het volgens het Bouwbesluit zelfs verplicht is om het apart van ander sloopafval af te voeren, wordt maar 25 procent van het vlakglas gescheiden gehouden. Dit lage percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door economische motieven. De opdrachtgever en sloper besparen nu eenmaal tijd en geld als ze na het gebruik van de sloopkogel het vlakglas gewoon met de rest van het bouwpuin afvoeren.

Op 1 augustus jl is de pilot voor het hoogwaardig recyclen van autoglas met A.A.S. Allround Automotive Solutions (A.A.S.), VRN Logistiek B.V. en Duurzaam Repareren van start gegaan. Met dit initiatief willen partijen het recyclingpercentage naar een hoger niveau tillen.

In 2016 is in België 13% meer glas gerecycleerd dan het jaar voordien. Vooral de recyclage van hol glas zit in de lift. Daarnaast is er nog veel ongebruikt potentieel in de recyclage van vlakglas, vooral autoruiten en glas afkomstig uit de sloop en renovatie van gebouwen. In Nederland is sinds 2014 de verplichting opgenomen dat vlakglas aan de bron gescheiden moet worden......

Bent u in de vakantieperiode enige tijd gesloten? Geef het ons tijdig door! Wij merken namelijk nog steeds dat het niet altijd doorgeven worden. De gevolgen kunnen echter vervelend zijn: we kunnen uw containers niet op de gewenste dag wisselen of afvoeren. Bij een vergeefs transport zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt de bijbehorende kosten aan u door te berekenen.

21-06-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat de Stolker Glas Harmelen.

Renovatieproject Ridderkerk Bolnes voltooid

02-06-2017 CO2 barometer
Wilt u weten wat uw concrete bijdrage is aan een beter milieu is? Vul de CO2 barometer in met het tonnage vlakglas dat u hebt ingezameld. U ziet dan meteen hoeveel CO2 u daarmee bespaard hebt (vergeleken met het afvoeren van glas als bouw- en sloopafval).

Recycling is geen keuze meer, het is een noodzaak geworden. Schaarste van grondstoffen is al jarenlang een groeiend probleem. Hergebruik is broodnodig. Afval is geen afval, maar het zijn grondstoffen die na recycling en verwerking als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop.

23-05-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat de Zeeuwse Reinigingsdienst bv (ZRD), milieustraat Zierikzee.

We hebben weer een aantal ORCIV certificaten mogen uitreiken. Dit keer aan de AGC Beverwijk, Remondis Dusseldorp BV Nijkerk, Ermelo en M.G. Sterk & Zoon BV Den Hoorn.

18 Mei jl mochten wij de 2e ster van Lean & Green in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst van Connekt in Delft. Deze 2e ster is een nieuwe manier van analyseren van CO2. Hierdoor krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren.

Vlakglas Recycling Nederland een van de koplopers

Een nieuw kabinet heeft visie, kijkt vooruit en neemt de maatregelen die nodig zijn. Via deze brief willen wij u namens meerdere deelnemers van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu vragen een aantal maatregelen te nemen die nodig zijn voor de duurzaamheid, de leefbaarheid en de economische voorspoed van Nederland.

Cor Wittekoek: Vlakglas Recycling Nederland is sinds de start in 2002 zeer succesvol met het inzamelen en recyclen van vlakglasafval. Maar het kan altijd beter. Doel van de deelname aan het project wAARDEvol, Samenwerken aan een circulaire economie is om kennis te delen met andere organisaties, maar ook om van hen te leren. 12 mei vond de Masterclass "Circulair Inkopen" plaats. Doel van dit onderdeel was deelnemers op een interactieve bekend maken met de rol en betekenis van circulair inkopen, hoe vast te stellen waar kansen voor circulair inkopen liggen en hoe dit te organiseren.

We hebben weer een aantal ORCIV certificaten mogen uitreiken. Dit keer aan de AGC vestigingen Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Den Helder, Doetinchem, Enschede, Goor, Haarlem, Hoogeveen, Nijmegen, Utrecht, Zwaag en Zwolle. Gefeliciteerd!

25-04-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Glascentrale Swinkels BV in Eindhoven.

Nederland circulair in 2050. 18 april is de start van onze circulaire toekomst ingeluid met een landelijke kick-off. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigden toekomstgerichte denkers uit om aan de slag te gaan om de ambitie te verwezenlijken. Ook Vlakglas Recycling Nederland was van de partij.

Glasbranche zet zich in voor transitieagenda Bouw. 18 april is de start van onze circulaire toekomst ingeluid met een landelijke kick-off. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigden toekomstgerichte denkers uit om aan de slag te gaan om de ambitie te verwezenlijken. Ook Vlakglas Recycling Nederland was van de partij.

We hebben een ORCIV certificaat uitgereikt aan Glastechniek Twello BV. Gefeliciteerd!

Vorige week bestelde een relatie een vlakglascontainer bij ons. Prima toch, zult u denken, daar zijn jullie voor. Dat klopt, maar dit keer ging het even niet door. De vrachtwagen moest om bij de plek van bestemming te komen over een smal dijkje rijden. Hier stond een bord dat vrachtverkeer zwaarder dan 4 ton niet toegestaan is. En onze wagens wegen zon 20 ton met lege containers¦.

Vlakglas Recycling Nederland voert voor dit project het oude glas af.

Bouw & Wonen, Stand 324, Evenementenhal Gorinchem, 30 maart t/m 1 april 2017. Tijdens deze beurs worden diverse activiteiten en events georganiseerd. Ook wij geven enkele presentaties. Vraag vrijkaarten aan.

Vlakglas Recycling Nederland neemt als partner deel aan het Life+ project Flat to Flat van AGC Glass Europe.

24-03-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Crystal Company B.V. in Heinenoord.

Onze geschiedenis in vogelvlucht...

Vlakglas Recycling Nederland heeft speciaal voor haar inzamelpunten een handboek samengesteld. Hierin treft u alle relevante informatie over het inzamelen van vlakglas via ons. Het handboek is geheel geactualiseerd en herzien.

Omdat er altijd sprake is van voortschrijdend inzicht, hebben we de cursus Acceptant vlakglasafval en het bijbehorende cursusboek vernieuwd. 9 Maart jl. was de aftrap en is de vernieuwde cursus voor de eerste keer gegeven. Steven Koolman ontving een 12-tal medewerkers van HVC Groep.

Onze transporteur Van Gansewinkel is gefuseerd met Shanks. Deze toonaangevende bedrijven op het gebied van recycling en duurzaamheid zijn gefuseerd om een nieuw waste-to-productbedrijf te vormen: Renewi.

419 PeGe woningen worden door Knaapen en Trebbe gerenoveerd. Het oude vlakglas wordt door ons afgevoerd.

Vlakglas Recycling Nederland voert het oude glas af.

De Glaswacht Zaanstreek BV te Zaandam - Schildersbedrijf Noom BV te Sint Maartensdijk - G.B.O. Glasservice te Gouda - Duste bv Schilders en Afwerkbedrijf te Oostburg

Voortgang Routekaart Nederlandse Glasindustrie, interview in Duurzaam Geproduceerd

15-02-2017 Wie lust er taart?
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is dat Glassolutions Amsterdam.

10 februari vond in Zoetermeer de masterclass "Introductie in de Circulaire Economie" plaats. Deze masterclass vloeit voort uit het project "wAARDEvol, Samenwerken aan een circulaire economie". Ook wij waren hierbij aanwezig.

Het programma ´Nederland Circulair in 2050 ´ geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie van het kabinet te behalen. Bij de openbaarmaking van dit programma heeft het kabinet aangegeven een Grondstoffenakkoord te willen sluiten. Dit akkoord markeert het startpunt om gezamenlijk aan de slag te gaan en oplossingen te bieden voor belemmeringen die de overgang naar een circulaire economie nu nog in de weg staan. In januari heeft Vlakglas Recycling Nederland het Grondstoffenakkoord medeondertekend. Wij zien dit als een goede zaak om, samen met de andere ondertekenaars, de transitie naar een circulaire economie te versnellen en uiteindelijk te voltooien.

van Gansewinkel vestigingen Venlo-Tilburg-Heerle-Amsterdam-Stadskanaal-Ede-Drachten-Hoogeveen ontvangen ORCIV

13-01-2017 Zichtbaar circulair
Wij werken er al jarenlang hard aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo gebruiken we steeds vaker schepen in plaats van vrachtwagens om vlakglasafval te vervoeren. Voor transport dat nog wel over de weg plaatsvindt, zetten we grotere vrachtwagens in met meer laadcapaciteit. Daarnaast adviseren wij onze inzamelpunten over het juiste type container en de vulgraad. Om inzamelpunten nog beter te kunnen informeren is Extranet uitgebreid. U ziet nu bij het opvragen van de inzamelresultaten naast het ingezameld tonnage een gekleurd gezichtje. Deze visualiseert de al dan niet juiste vulgraad van de container. Ook kunt u een CO2-certificaat opvragen. Hierop staan de ingezamelde tonnages met de door u gerealiseerde bijbehorende CO2-reductie.