image1

Hoe betalen?


Betaling via onafhankelijk bureau

De Onafhankelijke Administratie Vlakglas (OAV) int in opdracht van en namens de Stichting Vlakglas Recycling Nederland de recyclingbijdrage bij de deelnemers. De uitvoering hiervan ligt bij het Fonds Vlakglas Recycling Nederland. De Stichting heeft geen inzage in de gegevens.

Per kwartaal of jaarlijks aangifte doen

Het Fonds int de recyclingbijdrage per kwartaal. Bedrijven die sporadisch of kleine hoeveelheden isolatieglas importeren, hebben de mogelijkheid om in plaats daarvan jaarlijks aangifte te doen (en dus per jaar te betalen). Op deze manier probeert het Fonds de administratieve lastendruk te verlagen.

Hoe aangifte doen?

U kunt via een beveiligde website uw periodieke aangiften versturen. Jaarlijks, na afloop van het jaar van afdracht, ontvangt iedere deelnemer via het Fonds een 'Bewijs van deelname'.

Teruggave recyclingbijdrage export isolatieglas

De verplichting voor de recyclingbijdrage rust op glas dat uiteindelijk in Nederland afval wordt. Recyclingbijdrage terugvorderen kan wanneer het betreffende glas vanuit Nederland geëxporteerd wordt. Voor teruggave van de recyclingbijdrage kan alleen de afdracht plichtige partij, oftewel de importeur of producent van het glas, een verzoek indienen bij de OAVU moet wel bewijzen dat de recyclingbijdrage op het glas door de importeur of producent is betaald (bijvoorbeeld middels een kopie factuur) en dit glas daadwerkelijk is geëxporteerd (bijvoorbeeld middels een kopie vrachtbrief). U ontvangt een opgaveformulier waarmee u een negatieve opgave kunt indienen die als creditfactuur geldt. Na goedkeuring door de OAV wordt het bedrag aan u overgemaakt.

 


Terug naar vorige pagina.