image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090  

2021

5.577.926

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155  

2022

5.863.674

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

4.998.270  

2023*

5.556.204

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018

5.135.083  

 

 

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

2019+

5.238.537      

2008

5.690.060  

2014

4.190.810  

2020+

5.446.249      

# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer
+correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m2 is opgegeven
* stand 29-02-2024

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Turkije

Overig

Totaal

2022 Totaal 2.615.858 2.167.422 386.350 409.800 0 284.244 5.863.674
2023 Q1  675.638 607.137 92.442 62.427 1.057 62.727 1.501.428
2023 Q2 696.183 555.686 89.729 47.152 533 55.937 1.445.220
2023 Q3 549.977 467.577 82.622 37.781 588 49.152 1.187.697
2023 Q4/jaaropgave 642.946 498.220 111.569 120.036 654 48.434 1.421.859
2023 Totaal 2.564.744 2.128.620 376.362 267.396 2.832 216.250 5.556.204

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.