image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

5.003.099

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018*

5.003.104

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

 

 

2008

5.690.060  

2014

4.190.810      

# vanwege het ontbreken van een avv over 2016Q1 en Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer.

* stand 24-04-2019

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Overig

Totaal

2018 Q1  592.950,25 400.486,98

136.966,05

11.245,43 60.820,83 1.202.469,53
2018 Q2 613.589,43 408.491,83 147.234,10 12.096,83 70.554,33 1.251.966,50
2018 Q3 499.356,20 472.016,93 119.062,40 9.984,78 78.033,95 1.178.454,26
2018 Q4 753.537,30 373.774,66 156.156,30 12.857,97 73.887,53 1.370.213,76
20178 Q5 Jaaropgave            
2018 Totaal 2.459.433,18 1.654.770,38 559.418,85 46.184,99 283.296,63 5.003.104,04

 

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd. 


Terug naar vorige pagina.