image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090  

2021

5.577.926

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155  

2022

5.859.746

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

4.998.270  

2023*

2.697.711

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018

5.135.083      

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

2019+

5.238.537      

2008

5.690.060  

2014

4.190.810  

2020+

5.446.249      

# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer
+correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m2 is opgegeven
* stand 30-08-2023

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Overig

Totaal

2022 Totaal 2.616.167 2.160.801 386.349 412.185 284.244 5.859.746
2023 Q1  674.737 607.371 92.442 62.123 62.727 1.499.400
2023 Q2 631.237 442.916 29.563 38.683 55.912 1.198.311
2023 Q3            
2023 Q4            
2023 Q5 Jaaropgave            
2023 Totaal 1.305.974 1.050.287 122.005 100.806 118.639 2.697.711

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.