image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090  

2021

5.538.571

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155  

2022*

1.107.856

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

4.998.270      

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018

5.135.083      

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

2019+

5.238.537      

2008

5.690.060  

2014

4.190.810  

2020+

5.446.249      

# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer
+correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m2 is opgegeven
* stand 03-05-2022

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Overig

Totaal

2021 Totaal 2.593.112,23 1.979.500,20 448.075,13 230.716,30 287.166,83 5.538.570,70
2022 Q1  479.291,83 356.962,27 98.966,67 88.871,20 83.764,47 1.107.856,43
2022 Q2            
2022 Q3            
2022 Q4            
2022 Q5 Jaaropgave            
2022 Totaal 479.291,83 356.962,27 98.966,67 88.871,20 83.764,47 1.107.856,43

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd. 


Terug naar vorige pagina.