image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090  

2021

5.575.500

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155  

2022*

3.832.694

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

4.998.270      

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018

5.135.083      

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

2019+

5.238.537      

2008

5.690.060  

2014

4.190.810  

2020+

5.446.249      

# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer
+correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m2 is opgegeven
* stand 20-10-2022

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Overig

Totaal

2021 Totaal 2.606.901 2.001.342 448.075 231.559 287.623 5.575.5000
2022 Q1  701.690 484.752 98.967 90.362 86.957 1.462.728
2022 Q2 662.712 542.096 97.962 156.600 47.969 1.507.339
2022 Q3 365.767 324.481 92.128 62.362 17.889 862.627
2022 Q4            
2022 Q5 Jaaropgave            
2022 Totaal 1.730.169 1.351.329 289.057 309.324 152.815 3.832.694

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.