image1

Overzicht recyclingbijdrage


In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters, als de geïmporteerde hoeveelheid.

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

Jaar

m2

 

2003

5.537.307  

2009

5.459.067  

2015

4.462.090  

2021

5.577.926

2004

5.471.197  

2010

4.964.020  

2016#

4.418.155  

2022*

5.323.706

2005

5.477.242  

2011

5.078.181  

2017

4.998.270      

2006

5.606.675  

2012

4.527.722  

2018

5.135.083      

2007

5.802.953  

2013

4.332.463  

2019+

5.238.537      

2008

5.690.060  

2014

4.190.810  

2020+

5.446.249      

# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet van de markt weer
+correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m2 is opgegeven
* stand 25-01-2023

Productie/import per land in m2*

kwartalen

Nederland

Duitsland

België

Polen

Overig

Totaal

2021 Totaal 2.609.696 2.001.342 448.075 231.559 287.254 5.577.926
2022 Q1  702.403 484.752 98.967 90.362 86.957 1.463.441
2022 Q2 679.936 552.266 97.962 157.585 47.969 1.535.718
2022 Q3 570.422 496.228 94.616 73.685 53.076 1.288.027
  2022 Q4 447.520 343.750 92.691 94.365 58.194 1.036.520
2022 Q5 Jaaropgave            
2022 Totaal 2.400.281 1.876.996 384.236 415.997 246.196 5.323.706

NB. Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.