image1

Recyclingbijdrage voor producenten/importeurs


Brengt u als producent en/of importeur isolatieglas op de Nederlandse markt? Dan bent u, als er een algemeen verbindend verklaring is, verplicht om financieel bij te dragen en deel te nemen aan het recyclesysteem. U betaalt de zogeheten recyclingbijdrage (voorheen verwijderingsbijdrage), een bedrag van € 0,40 per vierkante meter isolatieglas. Vlakglas Recycling Nederland gebruikt deze bijdrage om vlakglasafval in te zamelen en te recyclen. Wilt u weten hoeveel vierkante meter recyclingbijdrage jaarlijks afgedragen wordt? Klik hier.

Wettelijk verplichte bijdrage

Alle producenten en/of importeurs van isolatieglas zijn via een algemeen verbindend verklaring (avv) verplicht om de recyclingbijdrage te betalen. Dat is het gevolg van een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit ministerie verklaart de overeenkomst over de recyclingbijdrage van vlakglas algemeen verbindend. De huidige avv loopt tot en met 31 december 2020. Dit Besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 34134, 29 juni 2016.

Vrijwillig deelnemen?

Om het systeem te ondersteunen kunt u vrijwillig deelnemen. Door de Aansluitingsovereenkomst in te vullen gaat u accoord met de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas.

Moet u betalen?
Wilt u weten of u de recyclingbijdrage moet betalen? Kijk dan in het stroomschema om te zien of u onder de afdrachtplicht valt.

Hoe betalen?

U betaalt de recyclingbijdrage aan Vlakglas Recycling Nederland. De bijdrage wordt namens Fonds Vlakglas Recycling Nederland geïnd door Het Branche Bureau.

Wie zijn betrokken bij de recyclingbijdrage?


Terug naar vorige pagina.