image1

Hoe betalen?


U betaalt de recyclingbijdrage aan Fonds Vlakglas Recycling Nederland. De bijdrage wordt namens Fonds Vlakglas Recycling Nederland elk kwartaal geïnd door Het Branche Bureau.

Betaling via onafhankelijk bureau

De Stichting Fonds Vlakglas Recycling Nederland int de recyclingbijdrage. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door de Onafhankelijke Administratie Vlakglas, de OAV.  Om de vertrouwelijkheid te waarborgen is het werk van de OAV uitbesteed aan het Branche Bureau in Naarden. De Stichting heeft geen inzage in de gegevens.

Per kwartaal of jaarlijks aangifte doen

Het Branche Bureau int de recyclingbijdrage per kwartaal. Bedrijven die sporadisch of kleine hoeveelheden isolatieglas importeren, hebben de mogelijkheid om in plaats daarvan jaarlijks aangifte te doen (en dus per jaar te betalen). Op deze manier probeert Fonds Vlakglas Recycling Nederland de administratieve lastendruk te verlagen.

Hoe aangifte doen?

U kunt zowel op papier als via een beveiligde website uw periodieke aangiften versturen. Jaarlijks, na afloop van het jaar van afdracht, ontvangt iedere deelnemer via Het Branche Bureau een 'Bewijs van deelname'.

Teruggave recyclingbijdrage export isolatieglas

De verplichting voor de recyclingbijdrage rust op glas dat uiteindelijk in Nederland afval wordt. Recyclingbijdrage terugvorderen kan wanneer het betreffende glas vanuit Nederland geëxporteerd wordt.
Voor teruggave van recyclingbijdrage kan alleen de afdracht plichtige partij, oftewel de importeur of producent van het glas, een verzoek indienen bij de OAVU moet wel bewijzen dat de recyclingbijdrage op het glas door de importeur/producent is betaald (bijvoorbeeld kopie factuur) en dit glas daadwerkelijk is geëxporteerd (bijvoorbeeld kopie vrachtbrief).
U ontvangt een opgaveformulier waarmee u een negatieve opgave kunt indienen die als creditfactuur geldt. Na goedkeuring door de OAV wordt het bedrag aan u overgemaakt.

 


Terug naar vorige pagina.