image1

Wat mag in de vlakglasbak?


Schoon vlakglasafval is erg belangrijk. Alleen van schoon glas kan nieuw glas worden gemaakt. Vervuiling zorgt ervoor dat het moeilijker is het glas schoon te maken en kan leiden tot onbruikbaar afval. Het recycleproces van vlakglas begint daarom al bij de inzamelpunten. Hoe schoner het vlakglas, hoe beter het kan worden gerecycled. Hieronder leest u wat wel en niet in de vlakglasbak kan.

Wat mag wel en niet in de vlakglasbak?Neem alleen schoon glas aan!

Let erop dat u alleen schoon vlakglasafval accepteert. Als een lading vlakglas materialen uit de Niet-kolom bevat, dan is de lading vervuild. Ontdekt u dat een vlakglasbak vervuild is, dan kunt u de gehele lading alleen nog verwerken als restafval. Daarvoor moet u betalen.

Kleine vervuiling mag wel

Vlakglas met resten kit, afstandhouders van isolatieglas en handgrepen zijn wel toegestaan. Deze materialen worden in de recyclefabriek verwijderd.

Waarom geen vervuild vlakglasafval?

Schoon vlakglas wordt beschouwd als grondstof en mag normaal vervoerd worden. Maar een vlakglascontainer die vervuild is met glasvreemd materiaal geldt als afval. Voor afvaltransport gelden zwaardere eisen en meer regels; Vlakglas Recycling Nederland heeft geen vergunning om zulke ladingen te vervoeren.

Sancties op vervuild glas

Als achteraf blijkt dat de vracht met vlakglasafval vervuild is, dan neemt Vlakglas Recycling Nederland contact op met het inzamelpunt. Het inzamelpunt krijgt een waarschuwing en moet de stort- en transportkosten betalen die voor de vervuilde lading zijn gemaakt.

Let op: zamel keramisch glas gescheiden in

We zien steeds vaker dat ingezameld glas vervuild is door keramisch glas. Keramisch glas is tijdens het recycleproces moeilijk te herkennen en te verwijderen. Dit glas mag absoluut níet in de glasbak.
Door een andere chemische samenstelling heeft keramisch glas een hoger smeltpunt dan vlakglas. Bij de productie van nieuw vlakglas, flessen en glaswol kan dit gevaar opleveren. Neem bijvoorbeeld flessen met daarin brokjes niet gesmolten keramische scherven. Deze zijn zwakker van samenstelling dan normale flessen. Zeker bij koolzuurhoudende dranken is het risico op glasbreuk dan groter. Keramisch glas levert uitzonderlijk veel schade op bij de glasproducerende industrie.
Hebt u relatief grote hoeveelheden keramisch glasafval (bijvoorbeeld Robax) af te  voeren? Geef het dan bij ons aan. Wij kunnen zorgen voor een gescheiden inzameling.

Download de uitgebreide acceptatievoorwaarden voor vlakglas (pdf)