image1

Let op: verplichte documenten


Zamelt u vlakglas in? Let er dan op dat u altijd alle bijbehorende documenten met de chauffeur uitwisselt.

Vraag de chauffeur alle documenten af te geven

Voordat het daadwerkelijke transport kan plaatsvinden, worden verschillende documenten ingevuld. Als inzamelpunt bent u hiervoor eindverantwoordelijk. Het gaat om:

De transporteur zorgt voor deze documenten en de juiste manier van invullen. De inzamellocatie hoeft in principe niets te doen, met uitzondering van de formulieren checken en ondertekenen.

De inzamelaar registreert de transportdocumenten op een centrale plek. Op aanvraag moet de inzamelaar de documenten, samen met de factuur en weegbonnen, sturen aan Vlakglas Recycling Nederland.

Begeleidingsbrief met afvalstroomnummer

Voordat een (binnenlands) transport van vlakglasafval kan plaatsvinden, moeten de chauffeur en vertegenwoordiger van het inzamelpunt de begeleidingsbrief ondertekenen. De chauffeur heeft deze documenten bij zich. 

CMR-documenten (vrachtbrief)

Ons vlakglasafval wordt voor recycling naar België vervoerd. Vanwege dit grensoverschrijdend vervoer, moet er een CMR-document worden ingevuld die de chauffeur mee kan nemen met zijn vracht. Als inzamelpunt moet u het ingevulde CMR-document ondertekenen. Daarmee verklaart u dat u het vlakglasafval juist hebt afgegeven. Ook de chauffeur moet het document ondertekenen, nadat hij de lading vlakglasafval heeft bekeken. Hierbij controleert hij de inhoud van de container aan de hand van de aanmelding. Hij vermeldt deze vervolgens op het transportdocument. Daarnaast checkt de chauffeur of (de inhoud van) de container voldoet aan de wetten en regels voor vervoer over de weg.

EVOA-documenten, bijlage VII

Op grond van de EVOA dient het afvaltransport -in geval van overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing- vergezeld te gaan van een bijlage VII-document; vlakglasafval is zo n groene lijst stof. Dus, naast de begeleidingsbrief en vrachtbrief (CMR-documenten), wordt bij grensoverschrijdend vervoer ook een EVOA-document, bijlage VII ingevuld. Bij Nederlands transport is dit niet nodig. Lees meer over de EVOA.