image1

Gebruik beschermingsmiddelen


Voor uw veiligheid is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Glas storten zonder gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen is zeer gevaarlijke en niet toegestaan. Het is in uw eigen belang dat u de persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.

Draag beschermende kleding

Als u glas gaat storten is het verplicht goede werkkleding en veiligheidsschoenen te dragen. Onbeschermde lichaamsdelen moeten worden voorkomen, dus vermijd korte broeken en t-shirts. In onderstaand overzicht is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen u moet dragen.

De bescherming die deze middelen bieden, hangt af van de staat waarin deze verkeren. Versleten of beschadigde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden vervangen.