image1

Nieuws


Wat is VIHB?

VIHB staat voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Het NIWO beheert de landelijke lijst met alle rechtspersonen die afvalstoffen mogen vervoeren, inzamelen, hierin mogen handelen en/of bemiddelen. 

De toekenning van een VIHB nummer is nodig bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.

Het Besluit inzamelen afvalstoffen regelt de procedure om op de VIHB-lijst te komen voor het beroepsmatig inzamelen, net als de vergunningaanvraag en verlening voor de inzameling van afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval en scheeps(reinigings)afvalstoffen.

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars afvalstoffen beschrijft de criteria waaronder vermelding op de lijst kan plaatsvinden. Dit staat los van het hebben van een vergunning voor een verwerkende inrichting.
Na de registratie krijgt de betreffende persoon een nummer (VIHB-nummer) en wordt de persoon op de VIHB-lijst geplaatst.

Er is sprake van verschillende nummers. Aan de hand van het VIHB-nummer kan worden bepaald of de betreffende vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar bevoegd is zijn/haar werkzaamheden te mogen verrichten.

Stichting Vlakglas Recycling Nederland staat op de lijst en heeft een VIHB-nummer: 506579VIHB / kopie certificaat.

Stichting Vlakglas Recycling Nederland geeft opdracht tot transport aan VRN Logistiek B.V.
VRN Logistiek B.V. heeft VIHB-nummer 523628VIHB / kopie certificaat.