image1

Nieuws


Wie verzorgt de inzameling en recycling?

Renewi (voorheen Van Gansewinkel Groep), een landelijke afvalinzamelaar, is verantwoordelijk voor de plaatsing en het vervoer van de vlakglascontainers. De verwerking van het vlakglasafval is in handen van Maltha Recyclage BVBA te Lommel (België) en S.A. Minerale N.V. te Lodelinsart (België).