image1

Nieuws


19-01-2021 Resultaten inzameling vlakglas 2020

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds de start in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons topjaar 2011 was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton. Na een afnemend tonnage -met de grote dip in 2014- gaat het nog nog steeds de goede kant op. In 2020 werd er 87.470.952 kilo vlakglas ingezameld en aangeboden om te recyclen. Hiermee besparen we 10.146.630 kg CO2!

We zien de laatste jaren dan wel een toename van het ingezamelde tonnage; er is altijd nog meer winst te behalen. Denk maar eens aan het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval of het voorkomen van vervuiling. We zullen ons hiervoor in blijven zetten!

Het succes van de vlakglasrecycling is te vooral danken aan de inzet van alle betrokkenen; de vlakglasproducenten en importeurs die bijdragen aan de financiering, de bedrijven en organisaties met wie we samenwerken en iedereen die vlakglas inlevert bij de inzamelpunten of via de projecten. Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Glas is 100 procent herbruikbaar. En kan vlakglas steeds opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt dan bij aan de circulaire economie.

Onderstaand treft u de (afgeronde) inzamelresultaten van het vlakglasafval (in tonnen) van de afgelopen jaren tot nu toe. (In de zomermaanden zijn de cijfers wat lager: dit heeft te maken met de vakantieperiode.)

Maand

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

2010

2009

Januari

6.100 6.900 5.800 5.700 5.100 4.900

4.700

5.900

6.000 

7.000

6.500

6.100

5.300

Februari

  6.600 6.000 5.700 5.500 5.100 5.000

5.400

5.400 

6.800

6.600

5.700

4.900

Maart

  7.700 6.300  6.400 6.300 5.900  6.100

5.700

6.400 

7.400

7.800

8.000

6.500

April

  6.600 7.600  6.100 5.300 5.800 5.800

5.800

5.800 

6.700

7.300

7.300

6.500

Mei

  6.700 7.500 6.600  6.300 5.800  5.000

 6.200

6.500 

7.900

8.000

6.400

6.500

Juni

  8.000  6.400 6.700 6.800 7.100 7.200

5.600

6.200 

7.800

7.300

9.000

8.100

Juli

  7.700 7.500 6.900 6.500 6.600  6.500

5.800

6.300 

7.100

8.300

7.500

7.800

Augustus

  5.000 5.100 4.200 4.300 4.400 4.200

4.100

4.800 

5.500

5.100

5.200

4.600

September

  8.600  6.900  6.000 6.000 6.600 6.700

6.300

6.800 

7.300

8.800

8.600

8.500

Oktober

  8.500 7.400 7.100  7.100 6.900  6.800 6.700 7.600   8.400

8.500

8.100

8.400

November

  7.700 7.400 7.100 6.700  7.400 6.400 6.900 6.800   7.900

8.300

8.600

8.500

December

  7.500 6.400 5.100 5.400 5.800 5.600 5.000 6.200  5.800

6.700

6.300

6.900

Totaal

6.100 

87.500

80.200

73.600 71.300 72.300

70.000

69.400

74.800

85.600

89.200

86.800

82.500

 


Terug naar vorige pagina.