image1

Nieuws


19-01-2021 Resultaten inzameling vlakglas 2020

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds de start in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons topjaar 2011 was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton. Na een afnemend tonnage -met de grote dip in 2014- gaat het nog nog steeds de goede kant op. In 2020 werd er 87.470.952 kilo vlakglas ingezameld en aangeboden om te recyclen. Hiermee besparen we 10.146.630 kg CO2!

We zien de laatste jaren dan wel een toename van het ingezamelde tonnage; er is altijd nog meer winst te behalen. Denk maar eens aan het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval of het voorkomen van vervuiling. We zullen ons hiervoor in blijven zetten!

Het succes van de vlakglasrecycling is te vooral danken aan de inzet van alle betrokkenen; de vlakglasproducenten en importeurs die bijdragen aan de financiering, de bedrijven en organisaties met wie we samenwerken en iedereen die vlakglas inlevert bij de inzamelpunten of via de projecten. Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Glas is 100 procent herbruikbaar. En kan vlakglas steeds opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt dan bij aan de circulaire economie.

Onderstaand treft u de (afgeronde) inzamelresultaten van het vlakglasafval (in tonnen) van de afgelopen jaren tot nu toe. (In de zomermaanden zijn de cijfers wat lager: dit heeft te maken met de vakantieperiode.)

Maand

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

2011

Januari

5.900 6.300 6.900 5.800 5.700 5.100 4.900

4.700

5.900

6.000 

7.000

6.500

Februari

6.700 6.100 6.600 6.000 5.700 5.500 5.100 5.000

5.400

5.400 

6.800

6.600

Maart

8.400 8.800 7.700 6.300  6.400 6.300 5.900  6.100

5.700

6.400 

7.400

7.800

April

6.900 7.800 6.600 7.600  6.100 5.300 5.800 5.800

5.800

5.800 

6.700

7.300

Mei

  7.200 6.700 7.500 6.600  6.300 5.800  5.000

 6.200

6.500 

7.900

8.000

Juni

  9.100 8.000  6.400 6.700 6.800 7.100 7.200

5.600

6.200 

7.800

7.300

Juli

  8.100 7.700 7.500 6.900 6.500 6.600  6.500

5.800

6.300 

7.100

8.300

Augustus

  5.300 5.000 5.100 4.200 4.300 4.400 4.200

4.100

4.800 

5.500

5.100

September

  8.000 8.600  6.900  6.000 6.000 6.600 6.700

6.300

6.800 

7.300

8.800

Oktober

  8.000 8.500 7.400 7.100  7.100 6.900  6.800 6.700 7.600   8.400

8.500

November

  8.300 7.700 7.400 7.100 6.700  7.400 6.400 6.900 6.800   7.900

8.300

December

  7.900 7.500 6.400 5.100 5.400 5.800 5.600 5.000 6.200  5.800

6.700

Totaal

27.900 

90.900

87.500

80.200

73.600 71.300 72.300

70.000

69.400

74.800

85.600

89.200

 


Terug naar vorige pagina.