image1

Nieuws


10-11-2020 Tarieven 2021

Er zijn verschillende redenen waarom wij de tarieven voor de inzameling van vlakglas verhogen.

De bedragen die wij voor huur en transport van de containers moeten betalen stijgen per 2021. 

Een andere belangrijke reden is de kwaliteit van het glas wat wij inzamelen. Regelmatig zijn containers vervuild met materialen die niet bij het glas horen. Denk hierbij aan flessen, kopjes, huisvuil, keramische kookplaten, bouwmateriaal, etc. Hierdoor zijn de verwerkingskosten hoger dan bij glas wat niet vervuild is. Om ervoor te zorgen dat wij op iedere locatie hetzelfde tarief kunnen hanteren, hebben wij ervoor gekozen om de tarieven per 2021 te verhogen. 

Mocht u besluiten op basis van de aangekondigde verhoging geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening in 2021, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. 


Terug naar vorige pagina.