image1

Nieuws


24-01-2020 Toename vervuiling vlakglascontainer

De laatste maanden worden wij steeds vaker geconfronteerd met vervuilingen in de vlakglascontainer. In toenemende mate wordt deze vervuiling veroorzaakt door de aanwezigheid van aluminium profielen, kookplaten, holglas (flessen, potjes) en porselein (schotels en kopjes). Hierdoor kan het vlakglas niet gerecycled worden, en wordt het als restafval afgevoerd.

Schoon vlakglasafval is erg belangrijk

Alleen van schoon glas kan nieuw glas worden gemaakt. Het recycleproces van vlakglas begint daarom al bij de inzamelpunten. Hoe schoner het ingezamelde vlakglas, hoe beter het kan worden gerecycled.
Daarnaast wordt schoon vlakglas beschouwd als grondstof en mag normaal vervoerd worden. Een vlakglascontainer die vervuild is met glasvreemd materiaal geldt als afval. Voor afvaltransport gelden zwaardere eisen en meer regels; Vlakglas Recycling Nederland heeft geen vergunning om zulke ladingen te vervoeren.

Let daarom goed op dat u alleen schoon vlakglasafval accepteert. Als een lading vlakglas glasvreemde materialen bevat, dan is deze lading vervuild en kan het alleen nog verwerkt worden als restafval. De kosten daarvoor worden aan u, als inzamelpunt, doorbelast.
Met ingang van 2020 zijn de tarieven voor vervuiling verhoogd. Bij een afgekeurde vracht betaald u € 150 per ton én de werkelijke transportkosten.
Bij herhaaldelijke vervuiling kunnen wij ertoe besluiten om de container weg te halen.

Cursus acceptatie vlakglasafval

Voor de acceptanten van vlakglasafval is het van groot belang om de vlakglascontainers schoon te houden en zo een hoge kwaliteit van het vlakglasafval te waarborgen. Met de (gratis) cursus “Acceptant vlakglasafval” leren we u en uw collega’s om vervuiling tegen te gaan. Tijdens de cursus wordt aan de hand van beeldmateriaal en monsters uitgebreid uitleg gegeven over vlakglas, -inzameling en -recycling. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

Wat mag er dan wel en niet in de vlakglascontainer?

In de bijlage treft u onze acceptatievoorwaarden aan. Vlakglas met resten kit, afstandhouders van isolatieglas en handgrepen zijn wel toegestaan. Deze materialen worden in de recyclefabriek verwijderd. Maar bijvoorbeeld de aluminium profielen van douchedeuren zijn niet toegestaan.

Let op: zamel keramisch glas gescheiden in!

We zien steeds vaker dat ingezameld glas vervuild is door keramisch glas (bijvoorbeeld ovenschaal, kookplaat, kachelruitje). Keramisch glas is tijdens het recycleproces moeilijk te herkennen en te verwijderen. Dit glas mag absoluut níet in de glasbak. Door een andere chemische samenstelling heeft keramisch glas een hoger smeltpunt dan vlakglas. Bij de productie van nieuw vlakglas, flessen en glaswol kan dit gevaar opleveren. Neem bijvoorbeeld flessen met daarin brokjes niet gesmolten keramische scherven. Deze zijn zwakker van samenstelling dan normale flessen. Zeker bij koolzuurhoudende dranken is het risico op glasbreuk dan groter. Keramisch glas levert uitzonderlijk veel schade op bij de glasproducerende industrie.


Terug naar vorige pagina.