image1

Nieuws


Welke wettelijke bepalingen gelden er voor het gescheiden inzamelen van vlakglasafval?

Informatie over het afvalbeleid in Nederland kunt u lezen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze website verwijst onder andere naar de regelgeving van het Landelijk Afval beheerplan (LAP) 2009-2021, Sectorplan 38. Daarin leest u hoe moet worden omgegaan met vlakglasafval.