image1

Nieuws


08-07-2018 Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwers, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden: kosten, hinder en CO2 uitstoot. Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming, beperking van bouwhinder, beperking van CO2-uitstoor en verhoging van de veiligheid.

Op 8 juni jl. heeft Vlakglas Recycling Nederland de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw mede-ondertekend. De ondertekening toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door koplopers in de bouwketen, zoals wij. Efficiënte bouwlogistiek hangt samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. Het doel: minder transporten en efficiënte transportbewegingen.

CO2 reductie is een van de speerpunten van Vlakglas Recycling Nederland. Niet alleen bij het recyclen van vlakglasafval, maar ook met de logistiek (inzameling). Als deelnemer aan Programma Lean & Green Logistics hebben wij al een aanzienlijke besparing op de uitstoot van CO2 weten te bereiken met ons transport. Maar het kan nog beter. Bijvoorbeeld door het voorkomen van tevergeefse ritten als bouwlocaties niet bereikbaar zijn. Maar ook door het combineren van de afvoer van afvalstromen op de bouwplaats.

De binnensteden worden steeds minder toegankelijk voor grote vrachtwagens. Door een verdere scheiding van afvalstromen op de bouwplaats is er ook minder plaats voor grote containers. Dit zijn onder andere de uitdagingen waar wij een oplossing voor willen zoeken. De Green Deal biedt hiervoor goede mogelijkheden.

De Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw versneld de ontwikkeling naar een structurele aanpak in de bouw. Het Platform Logistiek in de Bouw ondersteunt dit, tezamen met namens het Platform Bouwend Nederland “ Maxime Verhagen en namens Transport en Logistiek Nederland “ Arthur van Dijk. Daarnaast ondersteunen tal van koplopende bedrijven uit de gehele keten en opdrachtgevers deze Green Deal. Een aantal neemt ook deel aan een activeringsdenktank, met als doel het opstellen van een actieagenda en het ontwikkelen van een roadmap met als ambitie een structurele en systematischere aanpak van Duurzame Logistiek in de Bouw te realiseren.

Meer informatie over de Green Deal vindt u op www.logistiekindebouw.nl


Terug naar vorige pagina.