image1

Nieuws


24-07-2018 Verlaging recyclingbijdrage naar € 0,30

Het bestuur van Vlakglas Recycling Nederland heeft besloten om de recyclingbijdrage op isolatieglas te verlagen van € 0,40 naar € 0,30 per m2. Deze verlaging zal ingaan op 1 oktober 2018 en geldt dus voor het isolatieglas wat vanaf die datum op de Nederlandse markt wordt gezet.

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe algemeen verbindend verklaring (avv) in 2016, is met het ministerie afgesproken dat wij zouden proberen de recyclingbijdrage te verlagen. Dat is nu mogelijk gemaakt door permanente kostenverlaging en een structurele hogere opbrengst. Het bestuur van VRN streeft ernaar om de recyclingbijdrage in de toekomst nog verder te verlagen. Voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van de inzameling en recycling van vlakglasafval minimaal op hetzelfde huidige hoogwaardige niveau blijft.

Om de recyclingbijdrage te kunnen verlagen, moest de overeenkomst waarvoor de avv geldt worden aangepast. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft middels publicatie in de Staatscourant aangegeven dat zij voornemens is om akkoord te gaan met aanpassing van de overeenkomst. In de periode van 22 mei tot en met 3 juli 2018 konden bezwaren tegen de verlaging worden ingediend. Dat is niet gebeurd, waardoor het ministerie binnenkort het voorgenomen besluit omzet in een definitief besluit.

Het bestuur van Vlakglas Recycling Nederland heeft voor 1 oktober gekozen, omdat de aangiftes per kwartaal moeten worden ingediend. En omdat er een aankondigingsperiode van minimaal 3 maanden wordt gehanteerd.


Terug naar vorige pagina.