image1

Nieuws


11-07-2018 Ontheffingen afdracht recyclingbijdrage vernietigd

Raad van State: verleende ontheffingen voor afdracht van de recyclingbijdrage op vlakglas zijn onterecht.

Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State de besluiten van de staatssecretaris voor de verleende ontheffingen voor de afdracht van de recyclingbijdrage vernietigd.

In 2002 is de stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) opgericht om invulling te geven aan producentenverantwoordelijkheid op het gebied van de recycling van vlakglasafval. VRN heeft hiervoor een landelijk dekkend netwerk van ruim 400 openbare inzamelpunten ingericht, waar iedereen gratis zijn vlakglasafval kan storten. Daarnaast zijn er nog ruim 1.200 niet-openbare inzamelpunten, onder andere bij milieuparken en renovatie-en sloopprojecten. VRN zamelt jaarlijks ruim 70.000 ton vlakglasafval in.

Om het systeem van VRN te financieren, is een recyclingbijdrage op al het in Nederland geproduceerde en geïmporteerde isolatieglas in het leven geroepen. De staatssecretaris heeft door middel van een algemeen verbindend verklaring de afdracht van deze recyclingbijdrage algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat niet alleen de vrijwillig aangesloten producenten en importeurs de bijdrage aan VRN moeten afdragen, maar ook de niet aangesloten producenten en importeurs.

In de afgelopen jaren heeft een aantal importeurs van de staatssecretaris een ontheffing gekregen voor de afdracht van de recyclingbijdrage op het isolatieglas wat zij importeren. VRN heeft daartegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State VRN in het gelijk gesteld. De besluiten van de staatssecretaris voor de verleende ontheffingen zijn vernietigd, omdat niet wordt voorzien in een gelijkwaardige wijze van afvalbeheer. Dat betekent dat per ingang van de algemeen verbindend verklaring alle producenten en importeurs (alsnog) de recyclingbijdrage moeten betalen.

VRN en de aangesloten producenten en importeurs zijn erg blij met deze uitspraak. De landelijk inzameling kan hierdoor ongewijzigd door blijven gaan.


Terug naar vorige pagina.