image1

Nieuws


10-04-2018 Vlakglas Recycling Nederland haalt CO2-doelstelling

We zijn op koers met reduceren CO2-uitstoot

Vlakglas Recycling Nederland heeft in 2011 de Lean and Green Award ontvangen. En in 2013 en 2017 de 1e en 2e Lean and Green Star. Drie prestigieuze milieuprijzen als beloning voor ons harde werk. De Lean and Green Award van het Programma Duurzame Logistiek is bedoeld voor organisaties met ambitieuze CO2-doelstellingen op logistiek gebied.

Vlakglas Recycling Nederland won de Award en Stars samen met Renewi, voorheen Van Gansewinkel Transporten BV. Samen werken we er al jarenlang hard aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Naast deze Awards hebben we in 2015 ook de Lean and Green Award Personal Mobility ontvangen.

Te land, ter zee ¦

Samen met transportbedrijf Renewi hebben we een aantal grondige maatregelen genomen om onze CO2-doelstelling te bereiken. Zo gebruiken we schepen in plaats van vrachtwagens om vlakglasafval te vervoeren.
Voor transport dat nog wel over de weg plaatsvindt, zetten we grotere vrachtwagens in met meer laadcapaciteit en proberen we wisselingen en afvoeren zoveel mogelijk te combineren. Daarnaast letten we bijvoorbeeld goed op de vulgraad van containers om te voorkomen dat we met te lege bakken rijden en zo te vaak moeten wisselen.

We liggen op koers

Tot nu toe liggen we op koers met de CO2-reductie die we willen realiseren. De absolute CO2-uitstoot komt overeen met 694 ton kg CO2 ten opzichte van nuljaar 2008. In totaal is de uitstoot hiermee gereduceerd met 344 ton kg CO2; een procentuele reductie van 33,19%.
Overigens administreren wij de CO2-reductie sinds 2011. Als nuljaar gebruiken we echter 2008, omdat een van onze doelstellingen toen CO2-reductie was. De CO2-nulmeting is uitgevoerd aan de hand van de werkelijk gereden kilometers en het werkelijk ingezameld tonnage vlakglas per tijdsvlak. Dit is omgerekend naar energieverbruik per kilometer en CO2-uitstoot per energieverbruik.

Lean and Green

˜Lean and Green is een stimuleringsprogramma van netwerkorganisatie Connekt, die bedrijven namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt bij duurzame logistiek. Slimmere logistiek is een makkelijke en snelle manier om de CO2-uitstoot te reduceren. Bijvoorbeeld door minder lege kilometers te rijden, meer te bundelen, beter samen te werken enzovoort.
Minder verspilling en duurzamer (groener) worden gaan hand in hand: in het Engels ˜Lean and Green. De Lean and Green Award is een prijs voor toonaangevend duurzaamheidsbeleid. Met de Lean and Green Award en Star laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces steeds duurzamer te maken.

Naast het Programma Duurzame Logistiek is er een vergelijkbare aanpak voor personenmobiliteit. Dit is een stimuleringsprogramma voor duurzame mobiliteit dat zich specifiek richt op CO2-reductie met betrekking tot personenmobiliteit, het woon-werkverkeer, operationeel en zakelijk verkeer.


Terug naar vorige pagina.