image1

Nieuws


28-03-2018 Ingezonden brief VPN

Geachte heer, mevrouw,

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug treft u in de bijlage een model-tekst aan, die u kunt gebruiken bij het opstellen van passages/afspraken over circulaire economie in een coalitieakkoord en/of collegeprogramma voor de periode 2018-2022.

Over VPN
Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is een samenwerkingsverband van organisaties die verantwoordelijk zijn voor (de wettelijk verplichte) inzameling en recycling van de meest belangrijke huishoudelijke materiaalstromen. De leden van de vereniging werken samen om een goede invulling van Producentenverantwoordelijkheid te bevorderen en circulaire materiaalstromen tot stand te brengen, waaronder: Verpakkingen (papier, karton, kunststof, glas, hout, metaal), Autowrakken, Bruingoed (elektronica, televisies, geluidsapparatuur, telefoons), ICT (hardware), Autobanden, Batterijen en Accus, Elektrische apparaten en Elektrisch gereedschap, Vlakglas (ramen) en Witgoed (koelkasten, wasmachines).

Mocht u aanvullende informatie wensen dan vernemen we dat graag.

Met vriendelijke groet,
Cor Wittekoek
Voorzitter


Terug naar vorige pagina.