image1

Nieuws


11-10-2017 Vlakglas Recycling Nederland verhoogt tarief milieuparken

Inzameling gaat op hetzelfde niveau door

Sinds de oprichting in 2002 heeft Stichting Vlakglas Recycling Nederland al meer dan 1.000.000.000 kilo vlakglasafval ingezameld. Ruim 95 procent hiervan is afkomstig van reguliere inzamelpunten die gevestigd zijn bij glasbedrijven en van renovatie- en sloopprojecten. Daarnaast wordt vlakglasafval via milieuparken ingezameld; ongeveer vijf procent van de totaal ingezamelde hoeveelheid.

Ons landelijk dekkende inzamelnetwerk bestaat uit ruim 410 openbare inzamelpunten, 350 huurders, 620 projecten en 200 milieuparken. Het streven is dat een ontdoener van vlakglas maximaal 15 kilometer moet rijden naar een inzamelpunt. Hierdoor is deze eerder bereid om het vlakglasafval gescheiden in te zamelen. Gescheiden inzameling draagt bij aan de circulaire economie en sluit prima aan bij de wens van het kabinet Nederland circulair in 2050 .

Hoogwaardige recycling

Vlakglasafval kan alleen hoogwaardig gerecycled worden tot grondstof voor nieuwe glasproducten als het apart wordt ingezameld. Deze gescheiden inzameling levert vele voordelen op. Zo levert 1 kilo schone glasscherven een besparing op van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen als zand en soda. Daarnaast bespaart het versmelten van glasscherven tot nieuw glas energie en beperkt het de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Door glas niet als rest- of bouwafval in te zamelen zijn er ook geen extra stortkosten. Inzamelen loont: 93 procent van de vlakglasscherven wordt hergebruikt in de glasindustrie, zeven procent is ˜afval. Hiervan krijgt vijf procent een nuttige toepassing.

Kosten

De kosten voor de inzameling en recycling van vlakglasafval worden gefinancierd door de producenten en importeurs van isolatieglas. Zij dragen hiervoor € 0,40 per m ² af. In de afgelopen jaren hebben we de milieuparken geen kosten in rekening gebracht voor de inzameling en verwerking van het vlakglasafval. Maar door de stijgende kosten zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de logistieke kosten in rekening te gaan brengen. Wij hebben onze milieuparken hiervan per brief op de hoogte gesteld.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel gemeenten ook steeds belangrijker. We hebben een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een gemeente verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo haar bijdrage levert aan de circulaire economie. Een voorbeeld is een CO2-certificaat; zamelt een milieupark bijvoorbeeld 10 ton vlakglasafval in, dan verlaagt zij de CO2-druk met 1.160 kilo. Het certificaat is hiervan een bevestiging.

Mocht u nog vragen hebben, bel gerust telefoon 088-5678820.


Terug naar vorige pagina.