image1

Nieuws


16-08-2017 Circulaire economie en de rol van toezicht

VPN organiseert workshops handhaving

Er valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen nog veel te verdienen als vlakglasafval bij sloop en renovatie apart wordt ingezameld en gerecycled. Ondanks dat het volgens het Bouwbesluit zelfs verplicht is om het apart van ander sloopafval af te voeren, wordt maar 25 procent van het vlakglas gescheiden gehouden. Dit lage percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door economische motieven. De opdrachtgever en sloper besparen nu eenmaal tijd en geld als ze na het gebruik van de sloopkogel het vlakglas gewoon met de rest van het bouwpuin afvoeren.

Bouwbesluit

Het handhaven van het Bouwbesluit, waarin onder andere is bepaald dat bij renovatie en sloop vlakglas, lampen en armaturen apart moeten worden ingezameld, is een taak van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Als de toezichthouders de regels van het Bouwbesluit goed handhaven zal er logischerwijs meer worden ingezameld en gerecycled. De overheid keurt in principe een sloopvergunning goed waarin gescheiden inzameling is opgenomen en controleert daarna ook of het daadwerkelijk gebeurt zoals is afgesproken. Maar in de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks. Dat er weinig toezicht wordt gehouden op sloopprojecten draagt dan ook niet bij aan een betere afvalscheiding.

Workshop

Voor meer wederzijds begrip en informatie overdracht zijn er voor en door diverse partijen workshops georganiseerd. Aanwezigen waren leden van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN), medewerkers van de Omgevingsdiensten, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
De insteek was dat wij als organisaties een wettelijke taak hebben waar verplichtingen uit voortvloeien. Maar door het gebrek aan handhaving kan niet altijd aan deze verplichtingen worden voldaan. Middels een drietal workshops (Batterijen (Stibat), ˜E-waste (Stichting Wit en Bruingoed) en Sloop gebouwen werd er veel informatie uitgewisseld. Hierdoor zijn de handhavers beter op de hoogte van wat er speelt. In de loop van dit jaar komt er een vervolg.

Workshop Sloop gebouwen (vlakglas, lampen en armaturen)

Vlakglas Recycling Nederland en LightRec hebben de workshop Sloop en renovatie gebouwen (vlakglas, lampen en armaturen) verzorgd. Hierbij werd ingegaan op de vraag waarom er weinig aandacht is voor controle en handhaving en wat er moet veranderen om bij sloop en renovatie meer vlakglas, lampen en armaturen te kunnen inzamelen en recyclen.

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

De VPN heeft als doel: Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging. Vlakglas Recycling Nederland is lid van de VPN. Meer informatie? Kijk op www.producenten-verantwoordelijkheid.nl.


Terug naar vorige pagina.