image1

Nieuws


15-09-2017 Opname Vlakglas Recycling Nederland in STABU

Stimulans voor bouw- en sloopsector

De inzamelmiddelen van vlakglas (containers) zijn opgenomen in de besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw van STABU. De nieuwe STABU-systematiek is in 2015 onder de naam ˜STABU Bouwbreed officieel van start gegaan. Vlakglas Recycling Nederland hoopt dat deze opname in de specificatiesystematiek, de inzameling van verlichting vanuit de bouw- en sloopsector zal stimuleren.

Gescheiden inzameling

Volgens het Bouwbesluit van de Rijksoverheid is het apart afvoeren van vlakglas bij sloop- en renovatieprojecten sinds 2014 verplicht. Vanaf nu is het echter ook mogelijk om de inzamelmiddelen voor vlakglas op te nemen in het bestek/de projectbeschrijving, in de classificaties STABU Bouwsystemen & Installaties en de STABU Werksoorten.

De specificaties voor de verwijdering van vlakglas zijn te vinden onder de secties Bouwplaatsvoorzieningen binnen beide classificaties van de STABU Bouwbreed systematiek. De inzamelmiddelen staan onder de naam recyclecontainers in het systeem.

Het opnemen van de inzamelmiddelen in STABU Bouwbreed zorgt voor een extra herinnering aan de opdrachtgever en vergemakkelijkt de inzameling voor de betrokken bouw- en sloopbedrijven.

STABU

STABU is al ruim 40 jaar hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren.
In de jaren 70 waren partijen in de bouw waren het erover eens geworden dat om macro-economische overwegingen voor de zogeheten ˜burger- en utiliteitsbouw een nationaal standaardbestek moest worden ontwikkeld. Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het STABU Standaardbestek. Eind 1990 verscheen er een geheel vernieuwde systematiek in de vorm van een relationele databasestructuur. Sinds 2015 levert STABU een online specificatiesystematiek voor de burger- en utiliteitsbouw.
Met behulp van software en de STABU-systematiek kunnen bestekschrijvers namens een opdrachtgever snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken. STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.


Terug naar vorige pagina.