image1

Nieuws


05-07-2017 Twee keer rond de aarde met in België gerecycleerd glas

In 2016 is in België 13% meer glas gerecycleerd dan het jaar voordien. Vooral de recyclage van hol glas zit in de lift. Daarnaast is er nog veel ongebruikt potentieel in de recyclage van vlakglas, vooral autoruiten en glas afkomstig uit de sloop en renovatie van gebouwen.

In Nederland is sinds 2014 in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt.

In Staatscourant nummer 4057 dd 18 februari 2014 is de wijziging op het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op diverse onderdelen van het Bouwbesluit, waaronder vlakglas, onderdeel G, Artikel 4.1. Dit artikel benoemt de afvalstromen die tijdens bouw- of sloopprojecten aan de bron moeten worden gescheiden. Vlakglas werd voorheen niet separaat genoemd en viel onder de reeks Overige afvalstromen . Door deze wijziging wordt vlakglas, al dan niet met kozijn, als aparte afvalstroom beschreven.

Een positieve wending voor de vlakglasrecycling. Door deze aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan men voorkomen dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en/of renovatieprojecten samen met ander sloop- en bouwafval wordt gestort.

Lees het artikel: Twee keer rond de aarde met in België gerecycleerd glas.


Terug naar vorige pagina.