image1

Nieuws


18-04-2017 Kick-off bijeenkomst Nederland circulair in 2050

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Die ambitie heeft het kabinet neergezet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en is door sociale partners en vele andere partijen onderschreven in het Grondstoffenakkoord. Met het Grondstoffenakkoord wil het kabinet de Nederlandse economie in 2050 volledig laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Landelijke kick-off

Op dinsdag 18 april 2017 is de start van de circulaire toekomst ingeluid met een landelijke kick-off. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen toekomstgerichte denkers uit om aan de slag te gaan om de ambitie te verwezenlijken. Ook Vlakglas Recycling Nederland is van de partij.

Het komend halfjaar gaan vijf teams bouwen aan de transitieagendas, voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Deze kick-off is de eerste in een serie van diverse bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst wordt verkent wat de mogelijkheden zijn om tot een succesvolle transitie te komen. De vijf teams en hun voorzitters stellen zich voor. En er wordt gesproken over ideeën, over de manier waarop u betrokken wilt worden, en misschien nog belangrijker: hoe uw bijdrage voor een circulaire economie een plek kan vinden in het werkprogramma van het transitieteam. Tijdens de volgende bijeenkomsten worden de meestbelovende routes gekozen en de concrete agendas vastgesteld. De kick-off vindt plaats in Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden: www.circulaireeconomienederland.nl


Terug naar vorige pagina.