image1

Nieuws


29-03-2017 Vernieuwde website Life+ project Flat to Flat

Het project Life+ Flat to flat ontvangt een Life+ subsidie van de Europese Unie. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak-)glasafval binnen de vlakglasproductie.
Het project levert naar verwachting een vermindering op van 12% CO2 uitstoot, 5% energiebesparing en 25% minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot en met einde 2017.
Vlakglas Recycling Nederland zal in deze periode vlakglasscherven aanleveren die voor testdoeleinden worden gebruikt.

Voor dit project is een website ontwikkeld die de afgelopen tijd geactualiseerd is.
Deze nieuwe website is nu online: http://agc-flattoflat.eu/

(LIFE12ENV/BE/000214)


Terug naar vorige pagina.