image1

Nieuws


10-03-2017 Cursus Acceptant vlakglasafval vernieuwd

9 Maart jl. was de aftrap en is de vernieuwde cursus voor de eerste keer gegeven. Steven Koolman ontving een 12-tal medewerkers van HVC Groep op hun locatie in Velsen.

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. Zij helpen de deelnemende overheden met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie. Op een kleine 20 HVC-lokaties staan containers voor de inzameling van vlakglasafval. Een uitleg over de vlakglasinzameling en - recycling was dan ook wel op zijn plaats.

De cursus

De cursus Acceptant vlakglasafval is een initiatief van Vlakglas Recycling Nederland om vlakglasvervuiling tegen te gaan. Voor de acceptanten van vlakglasafval is het belangrijk om de containers schoon te houden en zo een hoge kwaliteit van vlakglas te waarborgen.

Tijdens de cursus wordt aan de hand van beeldmateriaal en monsters uitgebreid uitleg gegeven over vlakglas:

  • Hoe wordt het geproduceerd?
  • Welke soorten bestaan er?
  • Wat zijn de voorwaarden voor de acceptatie van vlakglas voor recycling?
  • Hoe kan vlakglas veilig en optimaal worden ingezameld?
  • Wat wordt er gemaakt van het gerecyclede glas?


We geven deze cursus met enige regelmaat. Op ons kantoor
in Zoetermeer, in de regio of bij u op locatie. Kijk in de agenda waar en wanneer de volgende is gepland. De cursus is kosteloos voor onze inzamelpunten.

Ook interesse? Bel ons 088- 567 8820.


Terug naar vorige pagina.