image1

Geschiedenis en organisatie


Vlakglas Recycling Nederland is opgericht in 2002 op initiatief van de belangrijkste partijen in de glasbranche. Ons doel: vlakglasafval verantwoord inzamelen en hergebruiken (recyclen).

Ontstaan Vlakglas Recycling Nederland

In 2000 namen de Nederlandse producenten van vlakglas het initiatief om op vrijwillige basis een recyclingsysteem op te zetten om zo te voldoen aan hun producentenverantwoordelijkheid. Het initiatief ging uit van drie partijen:

In 2000 is eerst een proef uitgevoerd in de noordelijke provincies van Nederland. Vanwege de goede resultaten die daarbij behaald werden, heeft het toenmalige Ministerie van VROM het ontwikkelde systeem en de financiering daarvan op 20 december 2001 goedgekeurd.

2002: oprichting Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Om een landelijk afvalbeheerssysteem op te zetten, is in 2002 de Stichting Vlakglas Recycling Nederland opgericht. De Stichting heeft een landelijk netwerk van inzamelpunten opgezet. Dat zijn onder meer glasbedrijven, bouwlocaties, milieustraten. Naast deze gewone inzamelpunten voor de kleinere hoeveelheden vlakglasafval, zijn er locaties ingericht waar containerladingen of grote hoeveelheden gestort kunnen worden: de zogeheten op- en overslaglocaties. Vanuit de inzamelpunten en op- en overslaglocaties wordt het glas vervoerd naar de recyclinglocaties in het buitenland.

Het systeem dat Vlakglas Recycling Nederland heeft ontwikkeld, is gebaseerd op vrijwilligheid. Dat werkt goed, blijkt onder andere uit een studie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze studie concludeert dat het systeem voldoet aan de principes van producentenverantwoordelijkheid, en dat het ministerie geen aanleiding ziet dit systeem om te zetten in wetgeving.

Activiteiten Vlakglas Recycling Nederland

Op dit moment zijn er bij Vlakglas Recycling Nederland zes personen (deels parttime) werkzaam. Hun voornaamste werkzaamheden zijn het inzamelnetwerk inrichten en in stand houden, informatie en voorlichting geven over vlakglasrecycling, en ervoor zorgen dat de inkomsten ontvangen worden.

De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de directeur van Vlakglas Recycling Nederland. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Vlakglas Recycling Nederland heeft vijf bestuursleden: uit de concerns en uit de vrije handel. Het bestuur komt drie a vier keer per jaar bijeen om te bespreken hoe de werkzaamheden vorderen en hoe het toekomstbeleid eruitziet.

Vlakglas Recycling Nederland is een zelfstandige stichting. De glasbranche heeft geen inhoudelijke invloed op Vlakglas Recycling Nederland. Wel onderhoudt Vlakglas Recycling Nederland nauwe contacten met de glasbranche, omdat deze de glasindustrie vertegenwoordigt. Dit is een groot deel van de achterban van Vlakglas Recycling Nederland. Daarnaast onderhoudt Vlakglas Recycling Nederland contacten met organisaties die een soortgelijke opdracht hebben.

Organisatiestructuur