1. inzamelen

  image
  Bij bijvoorbeeld glasverwerkende bedrijven of renovatieprojecten komt vlakglasafval vrij. Vlakglas Recycling Nederland coördineert de inzameling hiervan. Op inzamelpunten door heel Nederland verzamelen we schoon vlakglasafval, ingeleverd door bedrijven en particulieren. Het inzamelpunt informeert ons als er volle containers afgehaald kunnen worden.
 2. afvoeren

  image
  Vlakglas Recycling Nederland voert de ingezamelde vlakglasscherven af naar een vlakglasrecyclingbedrijf. Al het in Nederland ingezamelde vlakglasafval gaat naar speciale vlakglasinstallaties in België: Lommel (Maltha Glasrecycling België bvba) en Lodelinsart (S.A. Minerale nv).
 3. sorteren

  image
  Het recyclingbedrijf maakt de vlakglasscherven opnieuw bruikbaar voor de productie van bijvoorbeeld vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, glasfilters of tegels. Om dat te kunnen doen, sorteert het bedrijf verschillende soorten vlakglas: blank floatglas: zuiver helder vensterglas; gemengd vlakglas: zuiver vlakglas, zowel gekleurd als voorzien van een soft coating; tuindersglas: glas afkomstig van gesloopte kassen; spiegelglas met harde coating (het glas is dan niet meer doorzichtig); dubbelglas; gelaagd glas, zoals combinatieglas (een mix van verschillende soorten glas). Het recyclingbedrijf beoordeelt het vlakglas bij binnenkomst zorgvuldig aan de hand van de acceptatierichtlijnen. Vervolgens wordt het glas soort bij soort opgeslagen.
 4. reinigen en bewerken

  image
  Het recyclingbedrijf verwerkt het glas in de volgende stappen: Medewerkers verwijderen handmatig grote onzuiverheden. Krachtige magneten verwijderen ijzeren delen. Brekers brengen het glas op de juiste scherfgrootte. Eventuele folies worden verwijderd en een speciale machine (de 'Eddy Current') verwijdert de non-ferrodelen. Met zeven worden diverse fracties (scherfgroottes) van elkaar gescheiden. Met lasertechniek worden keramiek, steen en porselein opgespoord en uit het glas geschoten met lucht. Het resultaat van deze vierde stap: schoon, gesorteerd glas, dat vrij is van ijzer, aluminium, overige metalen, kit, papier, folie, keramiek, steen en andere materialen.
 5. mengen en kwaliteit controleren

  image
  De schone scherven worden gemengd om een constant, homogeen en betrouwbaar product te kunnen leveren aan de glasindustrie. Dit wordt op aanvraag gedaan naar receptuur van de afnemers. De kwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Als het nodig is, wordt er direct bijgestuurd. Zo bestaat het eindproduct altijd uit een optimale mix van hoge kwaliteit. Om dat te garanderen, worden er steekproeven gehouden op het eindproduct. De kwaliteitseisen die de glasindustrie stelt, zijn hoog. Het glas moet zeer zuiver zijn: metaal: 99,9995 procent zuiver (maximaal 5 gram per 1.000 kg); keramiek, steen en porselein (KSP) -> voor verpakkingsglas 99,9975 procent zuiver (maximaal 25 gram per 1.000 kilo) en voor floatglas 99,9995 procent zuiver (maximaal 5 gram per 1.000 kg); hittebestendig glas (bijvoorbeeld kachelruitjes): 0 gram per ton.
 6. naar de afnemers

  image
  Tot slot gaat het glasafval naar de afnemers die het hergebruiken. De belangrijkste afnemers van het gerecyclede glas bevinden zich in de floatglasindustrie (vensterglas), verpakkingsglasindustrie (flessen en potten) en isolatie-industrie (glaswol, glasfoam). Daarnaast bedient de recycler een aantal bijzondere nichemarkten, zoals de tegelindustrie, hightechtoepassingen (zoals glasfilters) en diverse architectonische toepassingen. Zo wordt ons glasafval verwerkt tot scherven die bruikbaar zijn voor de (glas)industrie. Bijvoorbeeld voor de productie van vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, glasfilters of tegels.