image1

Nieuws


Waarom moet een inzamelpunt aan bepaalde regels voldoen?

Bij één van de inzamelpunten is een medewerker vanaf een bordes in een container gevallen. De arbeidsinspectie heeft het ongeval onderzocht en heeft geconcludeerd dat er ondanks de geringe valhoogte toch sprake was van valgevaar, een risico waartegen de werkgever maatregelen had moeten nemen. Wij menen er goed aan te doen u hiervan op de hoogte te stellen. We raden u aan de situatie in uw bedrijf te beoordelen. Wij adviseren u dan ook in situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van verhogingen, bordessen, verdiepingen etc. in elk geval de volgende maatregelen te nemen:

  • Waarschuw mensen voor eventueel valgevaar, bijvoorbeeld door middel van borden of stickers.
  • Zet de oprit naar de bakken af als hij niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld met een ketting.
  • Maak de rand van verhogingen, bordessen, verdiepingen goed zichtbaar, bijvoorbeeld door middel van geel/zwarte strepen

Instrueer uw eigen mensen en derden in het storten van glas. Wijs vooral op:

  • Werkwijze bij het afwerpen van glas (blijf altijd aan de zijkant staan).
  • Veiligheid rondom de genoemde verhogingen, bordessen, verdiepingen.
  • Gebruik Persoonlijke BeschermingsMiddelen.
  • Laat bij voorkeur uw eigen (geïnstrueerde) mensen het glas storten van deze verhogingen, bordessen, verdiepingen.
  • Raadpleeg eventueel uw arbodienst of veiligheidskundige voor de beoordeling van uw specifieke situatie.
  • Kijk of er alternatieve methoden zijn om het glas te storten. Bijvoorbeeld door gebruik van een heftruck.