image1

Nieuws


01-10-2021 Tarieven 2022

De tarieven die wij voor huur en transport in rekening brengen zullen in 2022 worden verhoogd. Ons uitgangspunt bij de tarieven is de NEA index. De NEA index is nog niet bekend; dat zal pas tegen het einde van het jaar zijn. De verwachting is echter dat die hoger zal zijn dan de voorgaande jaren. 

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. De NEA index is eigenlijk een index van de kostprijs van het transport: lonen chauffeurs, prijs diesel, aanschaf materiaal, et cetera. Al deze kosten zijn flink gestegen. 

Mocht u besluiten op basis van de aangekondigde verhoging geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening in 2022, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. 

Tarieven 2022


Terug naar vorige pagina.