image1

Nieuws


20-09-2019 Recycling Kampen, nieuwe overslag locatie vlakglasafval

Op 19 september 2019 heeft VRN Logistiek BV voor de op- en overslag van het vlakglasafval een contract ondertekend met Recycling Kampen Containers en Transport BV. Al het vlakglasafval boven de lijn Zwolle / Kampen wordt naar deze locatie gebracht. Hiervandaan wordt het per schip door vervoerd naar de verwerkers van het vlakglasafval. Dit gebeurt met schepen van circa 1.000-1.200 ton.

Op deze manier wordt tijdens het transport van vlakglasafval veel CO2 uitstoot vermeden. Een bijkomend effect is dat er minder kilometers gereden hoeven te worden, waardoor dit ook bijdraagt aan het voorkomen van drukte op de weg.

Het vlakglasafval wordt op de op- en overslag in drie hoofdstromen opgeslagen in bunkers: float-, blank gelaagd en combinatieglas. Hierdoor kan het vlakglasafval op de meest hoogwaardige manier verwerkt worden.

Recycling Kampen Containers en Transport BV

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Recycling Kampen een proces en geen eindbestemming. Er wordt door het bedrijf voortdurend gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Zij streven er naar het bewerken, verwerken en inzamelen van bouw-, sloop- en bedrijfsafval te optimaliseren en waar mogelijk deze afvalstoffen weer als grondstof in te zetten in productieprocessen en bij infrastructurele werken.


Terug naar vorige pagina.