image1

Nieuws


30-08-2019 Aanbesteding verwerking vlakglas

Vlakglas Recycling Nederland schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor de verwerking van de door ons ingezamelde vlakglasscherven voor de periode van 2020-2021. Geïnteresseerde partijen kunnen een aanvraag indienen voor ontvangst van de aanbestedingsleidraad.

De uiterste datum voor het indienen van voornemen tot inschrijven is 6 september 2019. Tot en met deze datum kan men de leidraad opvragen: info@vlakglasrecycling.nl.


Terug naar vorige pagina.