image1

Nieuws


13-04-2018 Resultaten onderzoek markt enkel glas

Vlakglas Recycling Nederland heeft USP gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de Nederlandse markt van enkel glas. Doel was een beeld te krijgen van de totale grootte van deze markt en te kijken of het niet voordeliger is om de recyclingbijdrage op enkelglas te berekenen om zo de hoogte van de recyclingbijdrage mogelijk te kunnen verlagen.

Nederland Circulair in 2050

Het Rijksbrede programma ˜Nederland Circulair in 2050 geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie van het kabinet “ Nederland circulair in 2050 - te behalen. Hiervoor is een Grondstoffenakkoord gesloten dat Vlakglas Recycling Nederland mede heeft ondertekend. Wij zien dit als een goede zaak, om gezamenlijk voor de glasbranche de transitie naar een circulaire economie te versnellen en uiteindelijk te voltooien.

Marktonderzoek

Om in de toekomst aan Europese en Nederlandse doelstellingen op het gebied van afvalbeheer te blijven voldoen, en in het kader van de circulaire economie en het Grondstoffenakkoord, heeft Vlakglas Recycling Nederland informatie nodig over de vlakglasmarkt. Periodiek ontvangen we gegevens over de geproduceerde en geïmporteerde vierkante meters isolatieglas via de recyclingbijdrage. De vlakglasinzameling wordt geregistreerd in kilos en heeft betrekking op alle soorten vlakglas. Maar met deze gegevens kan niet worden beoordeeld of al het vlakglas dat op de Nederlandse markt komt en uiteindelijk afval wordt, ook daadwerkelijk wordt gerecycled. Vandaar het marktonderzoek.

Resultaten

De in Nederland ingezamelde hoeveelheid vlakglas bedraagt jaarlijks zon 105.000 ton. Daarnaast verdwijnt er naar schatting 10.000 ton vlakglasafval tussen het bouw- en sloopafval. Van al het vlakglas dat op de Nederlandse markt wordt gezet, wordt ongeveer 43 procent gerecycled. Dit is geen laag percentage. Door de toename van het aantal nieuwe gebouwen wordt er meer nieuw glas op de markt gezet dan afgedankt. En dat geldt niet alleen voor isolatieglas maar ook voor het interieurglas zoals glazen meubels, douchecabines, spiegels, legplanken in koelkasten, etcetera.

Recyclingbijdrage

Met de resultaten van dit onderzoek hebben wij ook bekeken of het niet voordeliger zou zijn om de recyclingbijdrage op enkelglas te berekenen, in plaats van op dubbelglas. Met als doel de hoogte van de recyclingbijdrage mogelijk te kunnen verlagen. De conclusie is dat het praktisch onmogelijk is om de bijdrage te verleggen naar het enkelglas. Dit komt door de diversiteit van de geleverde data en de moeilijkheidsgraad van het aanleveren van data. De wijze van innen van de recyclingbijdrage zal de komende jaren dan ook niet veranderen.

Import enkel glas 192.000 ton 19.200.000 m2 (op basis van 4mm)
Import dubbel glas 60.500 ton 2.200.000 m2 (op basis van 11mm)
Totaal 252.500 ton
Totale hoeveelheid dubbel glas op de Nederlandse markt 132.000 ton 4.800.000 m2 (op basis van 11mm)

USP Marketing Consultancy bv (USP) is een op de bouw en vastgoed gespecialiseerd onderzoeksbureau. USP is in dit marktgebied marktleider en kent derhalve de markt van Vlakglas Recycling Nederland zeer goed.


Terug naar vorige pagina.