image1

Nieuws


19-12-2017 Landelijk Onderzoek Business Modellen Circulaire Economie

De circulaire economie streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en de innovatie van producten en diensten. Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat laatste betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden. De circulaire economie vraagt om een nieuwe generatie business modellen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er vijf bouwstenen zijn voor circulaire business modellen. Dit zijn: kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatie- en verdienmodellen.

Er is steeds meer belangstelling voor het thema Business Modellen in de Circulaire Economie. Via diverse activiteiten wordt de verbinding gemaakt tussen innovatieve denkbeelden rond duurzaamheid en de praktijk om met kringlopen te organiseren. Kern daarbij is het ontwikkelen van een nieuwe generatie business-, organisatie- en verdienmodellen voor alle mogelijke sectoren.

Zo is er landelijk onderzoek gedaan naar de circulaire economie en business modellen. Vlakglas Recycling Nederland is bij dit onderzoek als een van de koplopers naar voren gekomen. De resultaten van het onderzoek werden 18 mei jl. gepresenteerd tijdens de Conferentie Circulaire Economie. Aanlsluitend was er een informatiemarkt.

Er is een WhitePaper over de Circulaire Economie verschenen: https://www.circulairebusinessmodellen.nl/nieuws/white-paper-circulaire-economie/ U kunt dit paper gratis downloaden.


Terug naar vorige pagina.