image1

Nieuws


24-11-2017 Het goede handhaven

De maatschappelijke schade door het onjuist, veelal illegaal, verwerken van afval bedraagt enkele miljarden. Een circulaire economie is in deze praktijk nog ver weg. Welke rol moeten toezicht en handhaven hierin spelen? Werkt de Europese vinding van producentenverantwoordelijkheid eigenlijk wel goed? Welke, soms dubieuze rol spelen, overheden zelf? Kunnen producenten hun verantwoordelijkheid wel waarmaken? Pakken afvalbedrijven hun rol in de keten voldoende professioneel op? Doen ILT en omgevingsdiensten hun handhavende taak wel goed? Hoe zit het met de sturende rol van het ministerie

Tijdens het seminar Het goede handhaven op 22 november jl. vertelden toezichthouders en vertegenwoordigers van producenten wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan. Dit geldt zowel voor het systeem als het toezicht. Hoe beter en logischer het systeem, hoe makkelijker het toezicht. Maar toezicht zal altijd noodzakelijk zijn.

Uitreiking boek Het Goede Handhaven

Cor Wittekoek, voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland, reikte het eerste exemplaar uit van het boek Het Goede Handhaven aan Gérard Bouman (voorzitter van Omgevingsdienst NL, vertegenwoordiger management ILT en directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen) en Kees Hoppener ( Inspectie ILT). In het boek komen meer dan twintig deskundigen aan het woord over de rol van toezicht en handhaving in de Circulaire Economie.

Producentenverantwoordelijkheid

Het systeem van producentenverantwoordelijkheid is een succes, maar voor een volgende stap naar een beter functionerende circulaire economie zijn extra maatregelen nodig. Hoe beter de systematiek van producentenverantwoordelijkheid is geregeld, hoe meer afgedankte producten worden ingezameld en hoe gemakkelijker de taak van de toezichthouder wordt. Het kan allemaal minder complex, de communicatie kan beter en behalve de producenten, moeten ook andere actoren een rol krijgen. Als consumenten, inzamelaars, slopers, installateurs en verwerkers weten wat er van hen wordt verwacht, zullen zich beter aan de regels houden.

Afval is big businnes

Afval is echter big business en illegale inzameling en verwerking loont. Naar schatting bedraagt de maatschappelijke schade door het onjuist verwerken van afval 2,45 miljard euro per jaar (bron: ILT). De handhaving van regels en het toezicht op de afvalverwerking is een verantwoordelijkheid en taak van de overheid. Toezichthouders en handhavers hebben in de weerbarstige praktijk een lastige rol, maar ook hier laten commitment, bevlogenheid en focus al mooie resultaten zien. Voorwaarde is wel dat ze de ruimte krijgen van hun gemeentelijke opdrachtgevers. Een meer landelijke aanpak is daarbij gewenst, evenals een betere samenwerking met andere handhavingsorganisaties en belanghebbende partijen.

[Foto v.l.n.r.: Herman Jansen, uitgever/Kees Hoppener, Inspectie ILT, Cor Wittekoek, Vlakglas Recycling Nederland/Gerard Bouman, voorzitter van Omgevingsdienst NL/Koos Meijer, auteur]


Terug naar vorige pagina.