image1

Nieuws


15-11-2017 Tarieven 2018

Sinds de oprichting in 2002 heeft Stichting Vlakglas Recycling Nederland al meer dan 1.000.000.000 kilo vlakglasafval ingezameld. Ruim 95 procent hiervan is afkomstig van reguliere inzamelpunten die gevestigd zijn bij glasbedrijven en van renovatie- en sloopprojecten. Daarnaast wordt ongeveer vijf procent vlakglasafval via milieuparken ingezameld.

Ons landelijk dekkende inzamelnetwerk bestaat uit ruim 410 openbare inzamelpunten, 350 huurders, 620 projecten en 200 milieuparken. Gescheiden inzameling draagt bij aan de circulaire economie en sluit prima aan bij de wens van het kabinet “Nederland circulair in 2050”.

Hoogwaardige recycling

Vlakglasafval kan alleen hoogwaardig gerecycled worden tot grondstof voor nieuwe glasproducten als het apart wordt ingezameld. Deze gescheiden inzameling levert vele voordelen op. Zo levert 1 kilo schone glasscherven een besparing op van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen als zand en soda. Daarnaast bespaart het versmelten van glasscherven tot nieuw glas energie en beperkt het de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Door glas niet als rest- of bouwafval in te zamelen zijn er ook geen extra stortkosten. Inzamelen loont: 93 procent van de vlakglasscherven wordt hergebruikt in de glasindustrie, zeven procent is ‘afval’. Hiervan krijgt vijf procent een nuttige toepassing.

Kosten

Door de stijgende kosten van de inzameling zijn wij helaas genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De 10-tonsregel vervalt eveneens in 2018 (meer dan 10 ton vlakglas inzamelen op jaarbasis op een lokatie).


Terug naar vorige pagina.