image1

Nieuws


14-12-2016 Wat worden de huurtarieven in 2017?

Hebt u op uw eigen locatie of per projectlocatie 10 ton vlakglasafval of meer op jaarbasis? Dan is de container gratis. 
Uitgangspunt hierbij is dat de inzameling zo efficiënt mogelijk moet gebeuren. 
Containers worden in overleg met onze accountmanager bij u geplaatst, op basis van beschikbaarheid.

Hebt u minder dan 10 ton vlakglasafval per jaar, dan vragen wij een bijdrage in de huur. De tarieven gelden in Nederland.


Terug naar vorige pagina.