image1

Nieuws


23-06-2016 Algemeen verbindend verklaring verlengd

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de aanvraag voor een nieuwe algemeen verbindend verklaring (avv) voor de afdracht van de recyclingbijdrage ondertekend. De avv heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Door deze verlenging kunnen we onze brede inzameling en recycling van vlakglasafval handhaven.

De doelstellingen voor de komende jaren zijn een hoogwaardiger hergebruik van vlakglasafval en nog meer vlakglas redden van het bouw- en sloopafval. We zullen ons netwerk verder uitbreiden, onder andere op de gemeentelijke afvalbrengstations en bij renovatieprojecten. Door de drempel van de bereikbaarheid te verlagen wordt het makkelijker om vlakglas gescheiden in te zamelen.

De producenten en importeurs van vlakglas in Nederland zijn blij met deze nieuwe avv. Het betekent een erkenning van een goed functionerend systeem van producentenverantwoordelijkheid.

Wilt u ook deelnemer worden aan het inzamelsysteem? Klik op bijgaande link of neem contact op met Vlakglas Recycling Nederland.

De tekst van het besluit is in de Staatscourant 34134, 29 juni 2016, gepubliceerd.


Terug naar vorige pagina.