image1

Nieuws


09-06-2016 Omrin sluit continu eigen afvalcirkels…ook op het gebied van vlakglas

Bij Omrin in Friesland speelt het begrip circulaire economie dagelijks een hoofdrol in al het doen en laten binnen de organisatie. Alles wat met afval heeft te maken proberen zij zo effectief mogelijk in te zamelen, scheiden, sorteren, recyclen of aan te wenden tot energie (stoom en stroom) of Groen Gas. En dat doen zij ook helemaal vooraan in de keten aan educatie op de Friese scholen.

Omrin
Omrin realiseert nu al een recyclepercentage van 65% op haar ingezamelde huishoudelijk afval en bijna 90% op het afval bij de milieustraten. Maar ze vinden dat het nog beter kan en moet. En dat gaat wat hen betreft nog verder dan alleen de VANG-doelstelling, want zij zoeken iedere dag naar slimmere, betere en efficiëntere stapjes binnen de eigen kringlopen. Deze aanpak resulteert in concrete resultaten, zoals extra stroom op het net vanuit onze Energiecentrale, Groen gas op het net in Friesland, een hoog percentage inzameling van elektrische apparatuur in Friesland, et cetera.

Denis Brull, Omrin:
“Ook met glasinzameling maken we goede stappen. Zo hebben sinds kort al onze milieustraten een vlakglascontainer via Vlakglas Recycling Nederland. Dit voorkomt dat vlakglas in de restafvalcontainer komt of in de natuur. Door gebruik te maken van de zogenoemde 2 m³ containers is er daarnaast minder kans op vervuiling en krijgen wij een zuiverder en schonere vlakglasstroom die weer effectiever te recyclen valt.”


Terug naar vorige pagina.