image1

Nieuws


30-03-2016 VRN houdt inzamelsysteem intact, ondanks tijdelijk ontbreken avv

In 2002 is op initiatief van de glasbranche, verenigd in de Glas Branche Organisatie (GBO), de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) opgericht. Sinds die tijd heeft VRN met het landelijk dekkende netwerk ruim 900.000 ton vlakglas ingezameld en laten recyclen tot grondstof voor de glasindustrie.

VRN biedt:

  • een landelijk dekkend netwerk van ruim 400 inzamelpunten, waar u gratis vlakglasafval kunt storten. Er is dus altijd een inzamelpunt bij u in de buurt;
  • containers op renovatie- en sloopprojecten, die bij een minimale hoeveelheid van 10 ton per jaar zelfs gratis zijn;
  • ruime acceptatievoorwaarden. Vervuilingen zoals kitresten, afstandhouders (isolatieglas) en beslag bij douchedeuren zijn toegestaan;
  • alle vlakglassoorten mogen bij elkaar gestort worden: blank en gekleurd, isolatieglas, gelaagd glas, draad glas, brandwerend glas, etc;
  • een platform voor verder innovatie van het recyclen van vlakglas. VRN is daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere industrieën, zowel nationaal als internationaal;
  • een door het ministerie geaccepteerde wijze van een verantwoorde inzameling van vlakglas.
 

Voor de financiering van dit inzamelnetwerk wordt een recyclingbijdrage geïnd op al het isolatieglas dat in Nederland wordt geproduceerd of geïmporteerd. Om te voorkomen dat er door “free riders” ten onrechte gebruik gemaakt wordt van het inzamelnetwerk van VRN, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de plicht voor het afdragen van een recyclingbijdrage op verzoek van VRN meermaals algemeen verbindend verklaard. De laatste avv eindigde per 31 december 2015.

In mei 2015 heeft VRN een verzoek voor een nieuwe avv ingediend bij het ministerie. Helaas is het echter niet gelukt om vóór 31 december 2015 een nieuwe avv te verkrijgen. Het ministerie heeft de beslissing over de nieuwe avv opgeschort tot 26 mei 2016. Dit is voor VRN een enorme tegenvaller, temeer daar het ministerie heeft uitgesproken dat het systeem van VRN goed functioneert en dat dit ook moet blijven voortbestaan.

Gezien het succes van VRN en het belang van het gescheiden inzamelen van vlakglasafval, heeft het bestuur van VRN echter besloten het huidige inzamelnetwerk in ieder geval tot 26 mei 2016 in stand en openbaar te houden. Het bestuur van VRN heeft er alle vertrouwen in dat de Staatssecretaris uiterlijk per deze datum een avv zal afgeven.

Kijk hier voor de locaties van onze inzamelpunten. Heeft u minimaal 10 ton vlakglasafval, bestel dan een gratis container.

Voor meer informatie kunt u bellen ons belln op 088-567 88 20.


Terug naar vorige pagina.